Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

ACTIVE

17.09.2020  |   Проекти
                                                   ACTIVE
             Active, Critical Thinking, Integrated, Volunteering, Engaged

           Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия

Програма „Еразъм +”
Училищно образование  (КД 2)
Партньорства за училищен обмен (КА 229)
Проект №2020-1-BG01-KA229-078986

Координатор: Средно училище „Гео Милев“ - България     
Партньори:  
Instituto  Educacion Secundaria La  Soledad- Испания
https://ieslasoledaddevillafranca.jimdofree.com/

II Liceum Ogolnoksztalcace im. Romualda Traugutta - Полша
http://2lo.traugutt.net/strony/112

Liceo "G. Cesare - M. Valgimigli" - Италия
http://www.liceocesarevalgimigli.edu.it/index.php/progetti-e-attivita/erasmus-ka-02/erasmus-a-c-t-i-v-eПродължителност
: 26 месеца
1 септември 2020 г. - 31 октомври  2022 г.

Основни цели на проекта:
- Учениците да развият ключови умения като критично мислене, креативност и умения за самостоятелно учене
- Да използват интернет и дигиталните технологии безопасно, интелигентно и с образователна цел
- Да придобият граждански компетенции и способност да участват пълноценно в гражданския и социален живот

Основните участници в проекта са ученици на възраст между 14 и 16 години.

Дейностите са организирани в пет модула:
- Колко сме грамотни /медийно и дигитално/
- Аз и мрежата
- Медиите - какво ни казват
- Човешки права- задължения и отговорности
- Ние можем да променяме/ активно гражданство/

         Учениците ще работят по темите по места и по време на мобилностите.Те ще надграждат и развиват умения,които са им необходими за реализация в съвременния свят,като паралелно имат възможност за активна роля в общността и личностна реализация.
         По време на дейностите акцента  ще е върху проектно-базираното обучение като се използват методи и подходи като CLIL,STEAM, образователни и ролеви игри,интердисциплинарно обучение,ИКТ подходи, съвместно обучение и работа в международен екип, анализ и оценка, творчески работилници, дискусии, решаване на проблеми и др.
          В дългосрочен план учениците ще подобрят функционалната си грамотност, дигиталните, чуждоезикови и комуникативни умения. Те  ще разширят знания си за основните човешки права и свързаните с тях задължения.Ще повишат знанията си за общите ценности и функционирането на обществото. Ще усвоят нови начини на учене и разширят опита си в области, необходими за продължаване на образованието.

           С  П  И  С  Ъ  К
 на учениците класирани  за участие в проект
                ACTIVE

СПИСЪК

Повече за работата по проекта ще намерите тук:
https://www.facebook.com/ActiveErasmus

Модул 1: Колко сме грамотни/медийно и дигитално/- статистика и анализ

  Настоящата анкета е подготвена  от училището - координатор, в изпълнение на проект ACTIVE. Анкетата е достъпна за попълване от ученици, на възраст от 12 до 18 години в училищата от България, Испания, Италия и Полша – партньори по проекта.Тя трябва да се попълни минимум от 10 % от броя на учениците в съответното училище. Анализираните и обобщени резултатите от анкетата ще бъдат представени във всички училища-партньори и ще служат като отправна точка за последващи дейности по проекта.
Резултати от анкетата:
Резултати България -графични
Обобщени България /български/
Обобщени България /английски/
Резултати Полша
Резултати Италия
Резултати Испания

Снимки  от работата по проекта тук:
https://www.geomilev.info/gallery/active

Модул 2: Аз и мрежата – възможности/ опасности.
Интернет рискове. Цифрови устройства в учебния процес.

Първа  онлайн среща с партньорите от Испания, Италия и Полша

http://www.geomilev.info/gallery/active

Разделени в екипи участниците в проекта от СУ „Гео Милев“ изработиха материали по свой избор, които представят опасностите в мрежата и как да им се противопоставим.
Всеки екип имаше възможност да избере начина по който най-добре да предаде своето послание.

https://www.youtube.com/watch?v=kLfkGiS2tXo

https://www.youtube.com/watch?v=NDbdVXndgmE

https://www.geomilev.info/gallery/active

Модул 3: Медиите - какво ни казват

     
Участниците в проект ACTIVE по програма „Еразъм+“ посетиха Районен телевизионен център- Варна на БНТ. Те се срещнаха с журналисти и оператори, които им разказаха за своята работа и ежедневие. Експертите ги запознаха с това как се формират и какви са целите на различните медийни послания, как да проверяват информацията, как да разпознават дезинформацията, фалшивите новини и манипулиращите внушения и послания. Учениците имаха възможност да задават въпроси, да споделят своето мнение и отношение към определени събития и новини.

http://www.geomilev.info/news/active-v-bnt-2.html

Образователна дейност/ обмен в Liceo "G. Cesare - M. Valgimigli", Римини, Италия от 15 до 19 ноември 2021 г. 

         
Девет ученици от девети, десети и единадесети клас и трима учители участваха в първия обучителен обмен по проект AKTIVE  в Liceo "G. Cesare - M. Valgimigli", Римини, Италия. Учениците от  България, Испания и Полша работиха по теми от втория модул на проекта “Аз и мрежата- възможности и опасности“, свързани с опасностите в интернет и използването на цифровите устройства в учебния процес. Организирани в смесени екипи, в училище и по време на обиколката в Римини, те решаваха съвместни учебни и творчески задачи с използването на различни образователни платформи – Actionbound, Thinglinks, Mentimeter,Kahoot и др. Учениците посетиха Република Сан Марино, която се счита за най-старата конституционна република в света. Те се запознаха с историята и произхода на гражданските права и създаването на конституцията.
         На специална тържествена вечер участниците в проекта представиха своите предварително подготвени видеофилми свързани с опасностите в мрежата. Най-добрите филми и екипи бяха отличени и като истински звезди получиха малка статуетка „Оскар“. Екипът Анна- Мария Илиева, Теодора Георгиева и Магдалена Георгиева от X „б“ клас получи статуетка за своят филм, който спечели вниманието и аплодисментите на публиката със сериозното отношение и дълбочината на темата за онлайн тормоза.
         Българските ученици посетиха интерактивния музей на известния италиански режисьор Федерико Фелини, който е роден в Римини.Целият град отдава почит на своя световно известен талант и на много места могат да се видят арт инсталации и скулптури свързани с неговите филми.

Снимки ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/gallery/active