Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Класни работи/Консултации

Учебна 2023/2024 година

График на консултациите с ученици и родители за втори срок на учебната 2023/2024 година
Изтегли файл

График -класни работи - II срок
Изтегли файл

График -контролни работи - II срок
  Изтегли файл

График -контролни работи - II срок

5-7 клас
8-12 клас

График -контролни работи - I срок
Изтегли файл

График -класни работи - I срок
Изтегли файл

График на консултациите с ученици и срещи с родители - I срок
Изтегли файл


Учебна 2022/2023 година
График -класни работи - II срок
Изтегли файл
График консултации - II срок
Изтегли файл
График -класни работи - I срок
Изтегли файл
График -контролни работи - I срок
Изтегли файл
График консултации - I срок
Изтегли файл

График на консултациите с ученици и срещи с родители

учебната 2021/2022 г.
Втори срок
Изтегли файл

График консултации
учебна 2021/2022 година
Първи срок
Изтегли файл

График консултации
учебна 2020/2021 година
Втори срок
Изтегли файл
Изтегли файл

График за консултации на педагогическите съветници през учебната 2019/2020 година - II срок
Изтегли файл
Изтегли файл

График за консултации и срещи с родители през учебната 2019/2020 година - II срок
Изтегли файл

График за консултации и срещи с родители през учебната 2019/2020 година - I срок
Изтегли файл

График за консултации и срещи с родители през учебната 2018/2019 година - II срок
Изтегли файл

График за консултации и срещи с родители през учебната 2018/2019 година - I срок
Изтегли файл


Учебна 2021/2022 година

График -класни работи - II срок
Изтегли файл
График -класни работи - I срок
Изтегли файл
График -контролни работи - I срок
Изтегли файл
График - класни работи - II срок
Изтегли файл
График - контролни работи - II срок
Изтегли файл

График - класни работи - I срок
Изтегли файл

График - контролни работи - I срок
5-7 клас
8-12 клас

Учебна 2019/2020 година
График - контролни работи -II срок

Изтегли файл
График - класни работи -II срок
Изтегли файл

График - контролни работи - I срок
Изтегли файл
График - класни работи - I срок
Изтегли файл