Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

История

Средно  училище „Гео Милев” е едно от най-големите училища в град Варна. То е основано през 1980 година. СУ „Гео Милев” се утвърди като училище с традиции в обучението по чужди езици и информационни технологии.

Презентация

ЕТАПИ:

Директори


Албена Павлова                                                     Директор на училището от 2016 година.     
Албена ПавловаЙорданка Юнакова                                    Директор на училището от 1995 до 2003 година и

                                                                                   от 2011 година до 2016 година.

Йорданка Юнакова

Димитър Митев                                              Директор на училището от 2003 до 2011 година.

Димитър Митев

Мянко Цингов                                             Директор на училището от 1983 до 1995 година.
Мянко Цингов  
 
Петър Петров                                               Първият директор на училището.

                                                                           От 1980 до 1983 година.
Петър Петров  

Историята на училището във фотографии

юни 1986 г.   Автограф на Леда Милева, дъщеря на патрона на училището Гео Милев, юни 1986 г.
 
1982 г. Училищната сграда в строеж - 1982 г.
 
 1982 г.   Учители строят училището - 1982 г. Втори от дясно - Иван Макшутов, учител по Физическо възпитание
 
20.05.1981 г.   Учители от училището - 20.05.1981 г.
 
 25 март 1982 г.    Актьорът Стойко Пеев с учители от училище "Гео Милев" 25 март 1982 г.
 
 1983/1984г .   Част от учителския колектив през учебна 1983/1984г .