Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Учителска колегияПедагогически и непедагогически състав за учебната 2023/2024 година

Виж списък

Педагогически и непедагогически състав за учебната 2020/2021 година

Виж списък

Педагогически и непедагогически състав за учебната 2018/2019 година

Виж списък

Педагогически и непедагогически състав за учебната 2017/2018 година

Виж списък

Педагогически и непедагогически състав за учебната 2016/2017 година

Виж списък


Педагогически и непедагогически състав за учебната 2015/2016 година

Виж списък

Педагогически и непедагогически състав за учебната 2014/2015 година

Виж списък


Педагогически и непедагогически състав за учебната 2013/2014 година

Виж списък