Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Ръководство и Администрация

Ръководство

ДИРЕКТОР
Албена Павлова
(+359) 52 751120


Заместник-директор Учебна дейност начална  степен
Маргарита Михайлова 
(+359) 52 500850

Заместник-директор Учебна дейност -прогимназиална и  гимназиална степен
Снежана Вълчева
(+359) 52 500850

Заместник-директор АСД
Валентина Савчева
(+359) 52 741376

Администрация

Деловодител
Пенка Димитрова
(+359) 52 751120

Главен счетоводител

Керанка Герасимова
(+359) 52 751122

Координатор
Дора Влъчкова
(+359) 879 910 072

ЗАС /завеждащ административна служба/
Пенка Станкова
(+359) 52 751122 

Счетоводител
Виолета Йорданова
(+359) 52 741376

Библиотекар
Златка Попова

Домакин
Румяна Атанасова
(+359) 52 741376