Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Стипендии

Критерии за отпускане на стипендии - II срок
Заповед
учебна 2023/2024 г.

Вътрешни правила за отпускане и изплащане на стипендии
учебна 2023/2024 г.
Изтегли файл

Критерии за отпускане на стипендии I срок
учебна 2023/2024 г.
Изтегли файл

Критерии за отпускане на стипендии II срок
учебна 2022/2023 г.
Изтегли файл

Критерии за отпускане на стипендии I срок
учебна 2022/2023 г.
Изтегли файл

Критерии за отпускане на стипендии II срок
учебна 2021/2022 г.
Изтегли файл


Критерии за отпускане на стипендии
учебна 2021/2022 г.
Изтегли файл


Кандидатстване за стипендия за втория учебен срок
  учебна 2020/2021 г.
Декларациите  трябва да се попълнят и предадат на класния ръководител до 05.03.2021 г.

Условия за кандидатстване
Декларация прил.1
Декларация прил.2
Декларация прил.3
Декларация прил.4
Клетвена декларация
Семейно положение прил.7

Заповед за отпускане на стипендии
учебна 2020/2021 г.
Заповед критерии- II срок
Доклад критерии- II срок

Заповед за отпускане на стипендии
учебна 2020/2021 г.
I срок

ПМС № 328 на МС за условията и реда за получаване на стипендии
от учениците след завършено основно образование
Изтегли файл

Заповед за отпускане на стипендии 2019/2020 г.
II срок
I срок

Заповед за отпускане на стипендии 2018/2019 г.
Втори срок
Първи срок

Вътрешни правила за отпускане и изплащане на стипендии
Правила  Заповед


Документи

Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3  Приложение 4  Приложение 5  Приложение 6  Приложение 7