Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Етичен кодекс


Етичен кодекс 

Учебна 2023/2024 година
Изтегли файл

Учебна 2022/2023 година
Изтегли файл

Учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

Учебна 2020/2021 година
Изтегли файл

Учебна 2019/2020 година
Изтегли файл

У
чебна 2018/2019 година
Изтегли файл

Учебна 2016/2017  година
Изтегли файл