Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"

08.09.2021  |   Проекти
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 Обща цел
    Пряка и целенасочена подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен, популяризиране и мултиплициране на своите иновативни практики и продукти. 
    Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните иновации чрез училищна мобилност, форуми, информационна платформа и мрежа на иновативните училища.

Конкретни (специфични) цели

1. Създаване на мрежа от иновативни училища според вида на прилаганата иновация, общите цели и задачи. 
2.Създаване на работещи връзки между училища, вписани в Списъка на иновативните училища и училища, които имат сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна. По -  активно включване на учениците в иновативните процеси.
3. Създаване на иновативно пространство между училища в партньорство с общи цели, възможности и желание за обмен на нововъведения. 
4. Създаване на условия за мултиплициране и партньорство за иновации и добри педагогически практики:
- Изграждане на уеб базирано пространство за обмяна на информация и публикуване  изпълнение на програми за иновации и представяне на иновативни продукти.
- Актуализиране на информационна система за подпомагане изграждането на  мрежата на иновативни училища и училища , търсещи и прилагащи иновативни практики.
5.Информираност и публичност за провеждащите се иновации в българските училища.
6. Научен анализ на иновациите в училищното образование.

Дейности по програмата
Модул 1. Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации.
Модул 2. Форуми за образователни иновации.
Модул 3. Създаване на условия за обмяна на иновации в образованието.

Средно училище "Гео Милев" - Варна работи по Модул 1. Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации.

Учебна 2023/2024 година

22.04- 24.04.2024 г.
108.Средно училище „Никола Беловеждов“, гр. София представя своята иновация пред  СУ "Гео Милев" - Варна и 
Партньори:
СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ –  Разлог 
42.ОУ „Хаджи Димитър“ –  София

Програма

6.06.- 7.06.2024 г.

СУ "Гео Милев" представи своята иновация  "Позитивен подход в личностното развитие на учениците с използването на театрални и арт-техники" пред 108.Средно училище „Никола Беловеждов“, гр. София и 
Партньори:
СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ – Разлог
42.ОУ „Хаджи Димитър“ – София
Програма
Презентация иновация


Учебна 2022/2023 година

24.04- 26.04.2023

18  СУ „Уилям Гладстон” - София представя своята иновация: Социално, емоционално учене -  "Социално и емоционално обучение по осъзнатост"  пред СУ "Гео Милев" - Варна и 
Партньори:

Средно училище "Николай Катранов"- Свищов
Средно училище „Христо Ботев“ - Козлодуй
Програма

31.05-2.06.2023 

СУ "Гео Милев" представя своите иновации  представя своите иновации "Използване на методите на театралната педагогика в обучението по чужди езици", "Използване на метода CLIL /интегрирано изучаване на чужд език и учебно съдържание/ пред 18 СУ „Уилям Гладстон” - София и
Партньори:
Средно училище "Николай Катранов"- Свищов
Средно училище „Христо Ботев“ - Козлодуй
Програма
Презентация театралната педагогика в обучението по чужди езици
Театрални и драма техники в обучението по езици


Учебна 2021/2022 г. година

10.05. – 13.05 2022 г.

140. СУ "Иван Богоров" – София представя своята иновация пред учители от иновативно СУ "Гео Милев" - Варна. 
Партньори:
ПХГ "Дамян Дамянов" – Сливен
72 ОУ „Христо Ботев“ - София

Снимки ще намерите тук:

https://www.geomilev.info/gallery/inovacii-v-dejstvie?frm=60
Презентация Иновации в действие-обмяна на добри практики

31.05 - 2.06.2022 г.

СУ "Гео Милев"  представя своите иновации "Използване на методите на театралната педагогика в обучението по чужди езици", "Използване на метода CLIL /интегрирано изучаване на чужд език и учебно съдържание/ пред учители от иновативно140. СУ "Иван Богоров" – София.
Партньори:
ПХГ "Дамян Дамянов" – Сливен
72 ОУ „Христо Ботев“ - София

Снимки ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/gallery/inovacii-v-dejstvie

Повече за "Използване на методите на театралната педагогика в обучението по чужди езици"ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/news/inovativno-uchilishe.html

Повече за "Използване на метода CLIL /интегрирано изучаване на чужд език и учебно съдържание ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/news/inovativno-uchilishe-clil.html

Презентация
интердисциплинарен урок/физиката и математиката в музиката
CLIL- английски език
CLIL- английски език
CLIL- немски език
CLIL- немски език
CLIL-руски език
CLIL-руски език
CLIL-руски език


Учебна 2020/2021 г.

1.06.2021 г. - 03.06.2021 г.  - 96 СУ "Лев Николаевич Толстой"– София  споделя своята иновация  "Успешни с JUMP math" пред учители и ученици от СУ "Гео Милев" -Варна и  ОУ „Св. Св. Кирил И Методий“ - Овча могила  
21.06.2021 г. - 23.06.2021 г. -  СУ "Гео Милев" - Варна представя своите  иновации "Използване на методите на театралната педагогика в обучението по чужди езици", "Използване на метода CLIL /интегрирано изучаване на чужд език и учебно съдържание/" пред учители от 96 СУ "Лев Николаевич Толстой"– София и  ОУ "Хан Аспарух" - Добрич.

Повече за иновацията "Използване на метода CLIL /интегрирано изучаване на чужд език и учебно съдържание/" ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/news/inovativno-uchilishe-clil.html
Презентация
Брошура 1 стр.
Брошура 2 стр.
CLIL в СУ "Гео Милев"
CLIL- английски език
CLIL- немски език
CLIL- немски език
CLIL-руски език
CLIL-руски език
CLIL-руски език

Учебна 2019/2020 г.
Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на между училищата.

7.10.2019 - 9.10.2019 г. СУ "Гео Милев" - Варна представя своята иновация "Използване на методите на театралната педагогика в обучението по чужди езици" пред учители от 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“ - София
23.10.2019 г. - 25.10.2019 г. - 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“ - София споделя своята иновация пред учители от СУ "Гео Милев" - Варна.
6.11.2019 г. - 8.11.2019 г. - СУ "Гео Милев" - Варна представя своята иновация "Използване на методите на театралната педагогика в обучението по чужди езици" пред учители от СУ "Максим Горки" - Стара Загора.

Презентация
Брошура
Повече за иновацията "Използване на методите на театралната педагогика в обучението по чужди езици" ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/news/inovativno-uchilishe.html

Снимки от съвместната работа ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/gallery/inovacii-v-dejstvie