Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ -ТЕАТРАЛНА ПЕДАГОГИКА

04.09.2019  |   Проекти
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДИТЕ НА ТЕАТРАЛНАТА ПЕДАГОГИКА
                   В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

                                             
                                 2018/2019  учебна година
                                 2019/2020  учебна година
                                 2020/2021 учебна година
                                 2021/2022 учебна година

Цел: Подобряване  качеството на образование и обучение чрез иновативни педагогически подходи и постигане на трайни знания по чужд език на учениците чрез творчески театрални техники 

Ученици включени в иновацията – V клас

Театрален час в учебните програми по чужди езици - 1  път  месечно

ТЕАТРАЛНИТЕ ТЕХНИКИ

-  Ефективен творчески метод за усъвършенстване на комуникативните умения на роден и чужд език
-  Развиване на речта, логиката и въображението
-  Образователен инструмент за познавателното, социално и емоционално развитие на учениците
-  Променя се традиционната връзка учител - ученик
-  Провокира се мултиинтелигентността и различните стилове за учене на всеки ученик
-  Изгражда се среда на доверие, екипност, откривателство и творческо изследване
-  Учениците са мотивирани да изучават чужд език и  са по-уверени при неговото използване


ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Галерия:
театър на руски език
https://www.geomilev.info/gallery/Ruski%20teatar

театър на английски език
https://www.geomilev.info/gallery/English%20theatre

театър на немски език
https://www.geomilev.info/gallery/Nemski%20teatar


РЕЗЮМЕ:
ТЕАТРАЛНА ПЕДАГОГИКА
ОТЧЕТ:
ТЕАТРАЛНА ПЕДАГОГИКА