Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ - CLIL

17.09.2019  |   Проекти
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДА CLIL - ИНТЕГРИРАНО ЕЗИКОВО                        ОБУЧЕНИЕ  В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ 
                        /АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И РУСКИ ЕЗИК/

                                        2019/2020 учебна година
                                        2020/2021  учебна година
                                        2021/2022 учебна година
                                        2022/2023 учебна година

Цел: Подобряване качеството на образование и обучение чрез иновативни педагогически подходи и постигане на трайни знания по чужд език на учениците чрез използване на метода CLIL /интегрирано изучаване на чужд език и учебно съдържание/

Ученици включени в иновацията – начален етап


При използване на метода CLIL учебните предмети или части от предметите се преподават на чужд език като целите са две-изучаване на съдържанието на учебния предмет и едновременно изучаване на чужд език. Иновацията позволява усвояване на знания по учебните предмети /БЕЛ, Математика, Човекът и природата, Изобразително изкуство, Музика, Технологии и предприемачество/ на чужд език  или обогатяване на часовете по чужд език със знания от учебното съдържание.

Резултати за учениците:
- Развиване на паметта, въображението, вниманието, мисленето на учениците
- Стимулиране на устното словесно рисуване, което способства за развитие на речта
- Подобряване на психологическата атмосфера в учебния процес
- Повишаване на качеството на обучение при усвояване и използване на чужди езици от учениците
- Развиване на езиковите понятия по начин п одходящ за възрастта и езиковото равнище на децата
- Учениците са мотивирани да изучават чужд език и са по-уверени при неговото използване
- Създаване на интеркултурни контакти и приятелства


Презентация
CLIL- английски език
CLIL- немски език
CLIL- немски език
CLIL-руски език
CLIL-руски език
CLIL-руски език

РЕЗЮМЕ:
CLILl 2021/2022
ОТЧЕТ:
CLIL 2021/2022l

РЕЗЮМЕ:
CLILl 2022/2023
ОТЧЕТ:
CLIL 2022/2023l