Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Разработване на мисловни карти -визуализацията като част от ученето

25.11.2019  |   Новини
          Мисловните карти – тема на работната среща на учителите от клуб „Активно учителство“, проведена на 21.11.19 г.
          В последните години все повече нараства интереса към един уникален метод за обработка на постъпващата информация в нашият мозък. Този метод става все по-популярен, точно защото е забавен, много удобен и на практика има безгранични способности.  Това е концепцията за  мисловните карти, създадена от английския психолог Тони Бюзан. Оказва се, че тя може успешно да се приложи в обучението, бизнеса и личния живот.
          В началото на работната среща  учителите от клуб „Активно учителство“  чрез презентация, подготвена от гл. учител Снежана Пометкова и ст. учител Росица Хараланова,  се запознаха със същността на метода. Няма ограничения за броя на идеите и връзките, които мозъкът може да направи, което означава, че няма ограничения за визуализациите, чрез които може да се изработи мисловната карта и да се използва по различните учебни предмети. Тя е един от най-добрите начини, чрез които учителят или ученикът  систематизират знанието си по определена тема, за по добро запаметяване.
         В презентацията се проследи технологията за изработването на картата. Стана ясно, че всяка мисловна карта започва с една концепция поставена в центъра, която може да бъде представена от дума и/или изображение. Може да съдържа визуални елементи като кръгове, квадрати и други символи, рисунки или снимки. Разклоненията водят началото си от централна концепция и могат да бъдат направени в различни цветове и форми. Всяко разклонение може да бъде представено по много начини и да бъде свързано с останалите разклонения. Обикновено, когато се използват думи, се използва по една ключова дума за всяко разклонение. Кривите линии добавят разнообразие в картата, намаляват монотонността и са по-лесни за запомняне. Добре е да се изработи индивидуален стил.
         След като се запознаха с основните принципи на изготвяне на мисловните карти, учителите преминаха към практическия момент на обучението. Те получиха от обучителите различни текстове от учебното съдържание по предмети от 1 до 10 клас. Всеки екип трябваше да изработи мисловна карта, адаптирана към индивидуалните нужди, стил на учене и желаните резултати. В края на работната сесия, всички мисловни карти се представиха пред аудиторията и се проведе оживена дискусия. Учителите стигнаха до следните изводи, относно приложението на този инструмент в обучителния процес и важността му за детското развитие:
- мисловните карти улесняват, както процеса на преподаване, така и процеса на учене;
- мисловните карти помагат за синтезирането на голям обем от информация по една тема или една идея;
- мисловните карти помагат, както за запаметяването, така и за припомнянето и използването на информацията след това;
- структурата на мисловните карти наподобява структурата на мозъка – информацията не е линеарна, а е представена като мрежа от взаимосвързани елементи. Това означава, че информацията се съхранява в мозъка чрез логически различни пътеки и всяка от тях може да доведе до разгръщане на цялостната картина;
- мисловните карти подпомагат развитието на уменията за учене и са добър помощник и активатор на паметта.