Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Национална награда за „Устойчиво образователно лидерство“

06.12.2021  |   Новини
       Средно училище „Гео Милев“ - Варна е удостоено с национална награда  за „Устойчиво образователно лидерство“ от Междууниверситетския  институт по мениджмънт на образованието  ИНТЕРАУЛА .  
        Днес  доц. Пенка Кожухарова, представител на ИНТЕРАУЛА,  връчи приза  на  директора  Албена Павлова, в присъствието на част от педагогическия екип. Наградата е за всестранната работа на училището и постигнати високи резултати във всички сфери на образователния процес, както и по повод 40-тата годишнина от създаването на СУ „Гео Милев".
        Годишната класация „Образователен лидер“ се прави от 2018 г. след преглед на постиженията в сферата на образователния мениджмънт. Целта на инициативата   е да се популяризират най-успешните управленски практики и модели в българското образование.
        Екипът на СУ „Гео Милев“ е номиниран от проф.д-р Силвия Николаева, която заедно със свои колеги от Софийски университет „ Св. Климент Охридски“ гостува през м. септември 2021 г. в  училището. Университетските преподаватели проявиха  интерес  към  свързаността между формалното  и неформалното образование, а целта на тяхното посещение бе  събиране на примери за добри образователни  практики. Те  се запознаха с извънкласните дейности в клубовете по интереси, националните програми, в които са включени учениците, както и работата по международни проекти.
       По време на неформалната среща педагозите разказаха за интердисциплинарните  уроци, които обединяват няколко предмета  и се подготвят съвместно от няколко учители. Обсъдиха  как мотивират участието на учениците в извънкласни форми.  Учителите споделиха своята практика в използването на театралната педагогика  в обучението по чужди езици- английски, немски и руски, за прилагането на иновационни подходи в своята работа и в извънкласните форми.   Гостите проявиха интерес към работата на клуб   „Активно учителство“, в който участва част от екипа на училището и темите, които се разискват на техните срещи, както и работата с родителите в създаденото „Училище за родители“. Още по време на срещата проф.д-р  Силвия Николаева изрази общото мнение на университетския  екип, че са силно впечатлени от  мащабната и разнообразна дейност в училището, свързана с неформалното образование, което доведе и до номинация на СУ „Гео Милев“.
         Обявяването на наградите се състоя на онлайн среща на 22 ноември 2021 г., в присъствието на Диян Стаматов  - председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета,  където всеки номиниран представи своите постижения. Участниците в срещата бяха впечатлени от работата в СУ „Гео Милев“, представена от директора Албена Павлова. Проф. Николаева  изрази своето мнение като сподели, че при посещението си в училището се е чувствала така, сякаш е влязла в класна стая пълна само с „отличници“.
          В сборника, който подготвя ИНТЕРАУЛА ще бъдат включени материали  създадени от  екипа на училището: „Мултисекторният подход в образованието, „Живите работни листи“, „Зеленият химикал“ , интердисциплинарни уроци с родителите, “Слушането – важно умение на родителите“ и др.
          Междууниверситетският  институт по мениджмънт на образованието връчва годишни  награди за постижения в следните категории: лидерство за устойчиво институционално развитие, приобщаващо лидерство, лидерство в класната стая, технологично- опосредствано лидерство и иновативно лидерство.
         Индивидуалната  годишна награда „образователен лидер“ се дава за управленски постижения, които са довели до уникални и устойчиви практики и последователи. Тази година приза  взе Мариана Георгиева, национален координатор и консултант на проект „Учителско лидерство“, която е дългогодишен партньор и води обучения  в  СУ „Гео Милев“.

МЕДИИТЕ:
https://varna.utre.bg/2021/12/06/594154-otlichiha_uchilishte_vuv_varna_za_ustoychivo_obrazovatelno_liderstvo

https://www.varna24.bg/novini/varna/SU-Geo-Milev-poluchi-nacionalna-nagradaza-Ustoichivo-obrazovatelno-liderstvo-1168788

https://dnesplus.bg/varna/sredno-uchilishte-geo-milev-varna-poluchi-natsionalna-nagrada-za-ustoychivo-obrazovatelno-liderstvo_1058698?fbclid=IwAR102qIoUCw6Vhvm8KfG_1tF56pnUt83KL_MQ89gJvchOttsVQ40xLjvkVQ