Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Ключът на музиката

28.03.2018  |   Новини
        Виктор Попов -5 „е” клас, Сияна  Демирова - 5 „д”, Стефани Иванова - 5 „д” , Теодор Казаков - 5 „д”, Йолина Струнчева - 6 „д” и Мартин Добрев - 6 „а” клас се представиха отлично в националния кръг на състезанието "Ключът на музиката", който се проведе в гр.Пловдив.
         Националното състезание "Ключът на музиката" се провежда чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците решават 15 задачи, обединени тематично и съобразени с учебния материал, изучен до момента на провеждането на съответния кръг на състезанието. В състезанието са включени:
- Задачи с избираем отговор от три посочени
- Задачи с отворен отговор, като от учениците се изисква да допишат с думи или с графичен символ
- Творческа задача, свързана със споделяне на възникнали представи и/или с обосновка на посочени твърдения
         След прослушване на музикалния пример е предвидено и осигурено време за избор на отговор.Изпълнението на задачите е индивидуално.
         Националното състезание „Ключът на музиката“ за ученици от IV, V, VI и VII клас се организира от Министерство на образованието и науката. То се провежда в три кръга- общински, областен и национален.