Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Алтернативни педагогики

13.03.2023  |   Новини
          Време е да погледнем по нов начин към системата, за да имаме деца, готови за новото време! С тези думи г-жа Самуила Добрева, откри работната среща на клуб Активно учителство на 09.03.2023г. Темата „Алтернативни педагогики“ не се обсъжда за първи път от учителите. И въпреки, че това са системи и методики, които имат по-различен подход към образованието, общото между тях е, че съчетават индивидуалното отношение и работата в колектива, изкуството с науката, класната стая с природата, обучението с възпитанието и изграждането на ценностна система. Подчерта се, че учителят винаги е вдъхновител и психолог, непрестанно развиващ се и разгръщаш творческия си потенциал.
           В хода на срещата, след представената презентация, се коментираха принципите на Валдорфската педагогика - въздържане  от ранно интелектуализиране, социално обучение в клас и липса на авторитарност, развитие на основополагащо чувство за естетика. Заложена е ясната концепция -  децата са личности с различни умения и темпо на развитие, с огромен потенциал. Той лесно се разгръща, когато им се предоставят подходящите условия.
           Днес обучението Монтесори е по-скоро метод отколкото училище, сподели г-жа Добрева. Той може да бъде ползван свободно от всеки и много училища се ръководят от него. Преподаватели от цял свят взаимстват името, идеята и материалите на Монтесори, за да организират детски градини, начални училища, програми за специални нужди и дори 12-годишни учебни програми. Някои родители го използват и за домашно обучение. Стана ясно, че много от основните характеристики на метода са заложени в повечето програми в редица европейски училища: учениците да са свободни и да изберат какво да учат, класните стаи да позволяват свободно придвижване, обучението да е организирано в блокове, обикновено 3-часови, да няма оценяване до определена възраст и да се дават по-малко домашна задачи.
           В днешно време има много демократични училища из целия свят. От Бразилия през Израел до Тайланд. Използвайки различни форми на обучение, всички те насърчават идеята, че ученици и учители трябва да имат еднакъв глас относно какво да учат и как да работят заедно. Целта е да се даде на децата дълбоко усещане за равенство и справедливост.
           Учителите коментираха, че домашното образование е сравнително нова идея за нашата страна. Родителите, които го прилагат споделят, че то е най-доброто, кoeтo могат да дадат на децата си, тъй като образованието не може да бъде разделено от възпитанието, моралните ценности, вярата и мирогледа, а всичко това е отговорност на родителите, не на държавните институции. Според тях домашното образование се съобразява с нуждите, стремежите, знанията, интереситe и слабостите на учащия се. То дава свобода, гъвкавост и много време за различни занимания. Детето участва активно в живота на семейството и от опит научава как функционира то.
           Във втората част на работната среща младият учител Гергана  Костова представи схващанията на слънчевата педагогика. Според тази алтернативна педагогика съвременното образование е насочено предимно към интелектуалното развитие на детето, а развитието на добродетелите, интелектуалното възпитание, нравствената култура, творческото мислене, индивидуалните заложби и таланти остават на задан план. Затова и основната задача на слънчевата педагогика е да  подкрепи учители, родители и възпитатели в стремежа им да изведат и развиват у децата доброто със знанието за законите и принципите, които управляват живота.
            Разнообразни мнения изказаха присъстващите и по отношение на така наречената озарена педагогика. Тя залага на фундаментална промяна на образователната системата, а именно класно-урочният модел да се замени с екипно-практически. Основната ѝ цел е да създава среда за израстване. Резултатът, към който се стреми, е да възпита, адаптивни, уникални личности. Важно за озарената педагогика е, че се залага много на работата с родителите, което днес е акцент в българското училище.
            Съпоставяйки през цялото време алтернативно образование,  с популярното, за всички присъстващи учители истината се оказа изненадващо подобна: детето е същество с огромен потенциал и чрез образованието той трябва да бъде разгърнат и проявен. Чрез подходяща среда, личен пример от страна на преподавателя и разбиране за етапите на развитие на човешката личност, на ученика трябва да се се дава възможност да се изявява и да представи най-доброто, на кoeтo е способен.
            Светът се променя. От това следва, че и педагогиката също трябва да се променя. Ako създадем правилните условия в училищата, aкo ценим всеки учащ, независимо от прилаганите методи и средства на обучение развитието, израстването на всеки един ще се случи.

Подготвил:
Снежанка Пометкова - координатор на клуб "Актовно учителство"