Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Правила за разходите на Настоятелството

Отчет за получени и изразходвани средства 
за периода от 09.11.2018 г. до 13.11.2019 г.

Изтегли файл

ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА

„Обсъждане и приемане на решения от Съвета на настоятелите към СУ „Гео Милев”  за разрешаване на общоучилищни проблеми и тяхното финансово обезпечаване”

АЛГОРИТЪМ

за реализиране решенията на Общото събрание на настоятелите

ПРАВИЛА ЗА РАЗХОДИТЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВО
СУ „ГЕО МИЛЕВ

Настоящата процедура определя реда и начина за разходване на средствата на Настоятелство СУ „Гео Милев“ при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност, публичност и в интерес на СУ „Гео Милев“ гр.Варна

Основна процедура