Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Основна процедура

Обсъждане и приемане на решения от Съвета на настоятелите към СУ „Гео Милев” за разрешаване на общоучилищни проблеми и тяхното финансово обезпечаване

І. Основна цел – Осигуряване на прозрачност и проследимост на
решенията и действията, свързани с разходване на финансови средства

ІІ. Основен принцип - доброволност

ІІІ. Описание на процедурата

Основна процедура