Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Психокомфорт и работа в екип

26.01.2024  |   Новини
      Темата „Психокомфорт и работа в екип“ се постави за разглеждане на работна среща на клуб „Активно учителство“ на 24.01.2024 г. Старши учителите Надежда Георгиева и Адриана Илиева започнаха представянето с кратка презентация. Отбеляза се, че в днешния забързан и стресови свят темата е особено актуална. Важността на душевния комфорт и удовлетвореност е в пряка връзка с интегрирането на човека в обществото и с неговата личностна реализация, както в професионален, така и в личен план. Усещането за благополучие и спокойствие дава увереност на всеки да направи обективна и адекватна преценка на ситуациите, да взема отговорни решения, да реализира предварително заложени цели. Неминуемо психокомфортът в човека се отразява благотворно и върху отношенията му с околните, и уменията му за работа в екип.
      В дълбочина се анализира същността на понятието „работа в екип“, а именно работа в група от хора, които имат обща цел и работят заедно, за да я постигнат.  Това включва добрите междуличностни отношения, подкрепа от колегите, споделяне на мисли и идеи, балансирано разпределение на работните задачи и взаимна помощ.
      Подчертаха се три от най-важните положителни страни на работата в екип:
1. Подобрява уменията за комуникация.
2. Повишава нивото на ефективност.
3. Личностно обогатяване и развитие.
Всяка дейност крие и своите трудности. Сформираният екип трябва да е готов да посрещне много предизвикателства:
- Отнемане на повече време.
- Някой да върши работата на друг.
- Възникване на противоречия в екипа.
     Първата стъпка в преодоляването на трудностите е да се определи какъв е проблемът и да се опише как изглежда решението му. Следващата стъпка е споделяне в екипа и търсене на добри практики. Третата стъпка е моделирането - Как точно ще се реализира споделянето на практики? Четвъртата стъпка е разпознаване на добрите практики, а финалната стъпка включва тяхното разпространение.
     Професионалните общности в училищата са чудесна възможност за споделяне на добри практики, обменяне на идеи и вдъхновения на колеги, развиване на сътрудничество между колеги.
     В заключение Адриана Илиева и Надежда Георгиева обобщиха, че когато членовете на екипа се чувстват комфортно и уважавани, те са по-мотивирани и ангажирани с работа, което намалява нивото на конфликти и повишава ефективността и производителността на екипа.
     Във втората част от срещата се приложиха  практически идеи за сплотяване на екипа, като играта „Аз съм огледало“, „Познай кого описвам“, „Съставяне на карта на качествата“ и др.
     Наличието на взаимна подкрепа и взаимно уважение в екипа го прави по-сплотен, по-мотивиран и по-ангажиран в работата си, а това неминуемо ще води до повишаване качеството на образованието в училище.

Подготвил: Снежанка Пометкова - координатор на клуб "Активно учителство"