Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Заявления


Заявление за приемане на ученик
Заявление за преместване на ученик
Заявление за записване на ученик
Заявление за изгубена диплома
Потвърждение
Заявление за отсъствие до 3 учебни дни
Заявление за отсъствие до 7 учебни дни
Заявление за освобождаване от часове
Заявление за освобождаване от ФВС