Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Извънредно положение

Съобщения, важни документи, графици, инструктажи и др. свързани с въведеното извънредно положение в Република България, във връзка с разпространението на COVID-19

Връзка с директора на СУ "Гео Милев" по повод
обучението от разстояние в електронна среда 
sou_g.milev@abv.bg 
телефон 0879/91 00 70

03.04.2020 г.
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ ПРОДУКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СХЕМИ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“
Изтегли файл

Кризисно психологично консултиране и подкрепа на ученици, учители и родители

На вниманието на ученици, учители и родители!
Уведомяваме ви, че за периода на извънредното положение, въведено в страната, педагогическите съветници в СУ „Гео Милев“ – Варна са на разположение за осъществяване на онлайн кризисно консултиране и подкрепа на ученици, учители и родители всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч.
За връзка с педагогическите съветници на СУ „Гео Милев“:
Капка Николова, телефон: 0889 188 773, имейл: k.nikolova@geomilev.info
Катерина Михайлова, телефон: 0899 485 125, имейл:  k.mihaylova@geomilev.info

 ВАЖНО

Инструктаж за опазване от корона вирус
на работници и служители
/заповед №РД 01-219/2.04.2020 г.
на министъра на труда и социалната политика/

презентация
заповед30.03.2020 г.

Уважаеми родители,

Започна третата седмица от обучението на учениците в електронна среда.Въпреки първоначалните технически проблеми, необходимостта много хора и институции да заработят заедно, постепенно обучителният процес се нормализира.

Справянето с трудностите, които срещнахме и срещаме всеки ден, решаването на ежедневните проблеми е невъзможно без Вашето разбиране и активно участие. Ние винаги сме се стремили да работим заедно, търсили сме Вашето доверие и сме очаквали Вашата подкрепа. Имали сме възможност да докажем, че заедно можем да направим много за нашите ученици- вашите деца, да им осигурим качествено обучение в модерна образователна среда.

Сега, в момент, в който всичко е различно и променено, ние вярваме, че доверието и взаимната подкрепа ще растат. Вярваме, че само заедно, в партньорство можем да преминем през необичайната ситуация и да излезем по-уверени и по-обединени от всякога.

Важно е за децата, за родителите, за учителите. Важно е за цялото общество.

Благодарим Ви!

Учителите от СУ „Гео Милев“27.03.2020 г.

На вниманието на учениците от СУ „Гео Милев“

Скъпи ученици,
По всички учебни предмети е започнал процесът на електронно преподаване на нови уроци, в резултат на което ще получавате активно домашни задания.
Тези от вас, които не връщат домашни задачи на преподавателя, по който и да е предмет в срока даден от учителя, ще се считат за НЕОБХВАНАТИ от дистаниционното обучение.

Всеки учител е задължен ежедневно да следи и отчита поименно активността ви в часовете си:
1. чрез Shkolo, където се вижда кой какво е отворил и изтеглил;
2.чрез изпратените решени домашни задачи от вас.

В края на деня всеки учител изпраща информация за това кой нее бил обхванат в дистанционно обучение. За необхванатите ще има ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ, включително и ПРЕЗ ЛЯТОТО, за да наваксат с материала, съгласно заповедта на МОН.

Моля стриктно да следите програмата си, отваряйте „Школо“, отваряйте си съобщенията! Отваряйте си съответната платформа за всеки час от програмата. Поддържайте регулярна връзка с преподавателите и класните си ръководители!
25.03.2020 г.

Уважаеми родители, бивши възпитаници на училището, приятели,
Обръщаме се към Вас, с молба, ако разполагате с компютърни устройства, които не са Ви необходими, да ги предоставите на училището.
Така ще дадете възможност всеки ученик да разполага със свое устройство, за да работи в електронна среда.
Вярваме, че с общи усилия ще осигурим спокоен учебен процес и равни възможности за всички ученици в СУ „Гео Милев“.

За контакт:
еmail: sou_g.milev@abv.bg

От ръководството и учителите на
СУ „Гео Милев“23.03.2020 г.

В А Ж Н О
Във връзка с въведеното извънредно положение и необходимостта на обучение от разстояние
Инструкция за разпределние на профилите на ученици и учители създадени в домейна на МОН
edu.mon.bg

Изтегли файл19.03.2020 г.

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова - клиничен психолог, психотерапевт
всеки работен ден от 10ч. - 12ч.;
e-mail: together.withb@gmail.com ; 0887 498 047

Марина Габровска - психотерапевт, медиатор
всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com ; 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна16.03.2020 г.

Обръщение към родителите от Министър Красимир Вълчев:

https://edubg2020.wixsite.com/edubg/za-vas-roditeli


График на часовете за дистанционно обучение I-IV клас
Изтегли файл

График на часовете за дистанционно обучение V-VII клас
Изтегли файл

График на часовете за дистанционно обучение VIII-XII клас
Изтегли файлОбръщение към родителите от името на МОН:
https://www.mon.bg/bg/news/3885


14.03.2020 г.

Уважаеми родители, ученици и учители,

С оглед обявеното извънредно положение в цялата страна, Ви информирам за следното:

1.Учебните занятия в СУ „Гео Милев“ се преустановяват до 29.03.2020 г.;
2.От 16.03.2020 г. до второ нареждане, обучението на учениците ще се провежда в електронна среда;
3.Ще се използват възможностите на електронния дневник „Школо“, на електронната платформа „Уча.се“, на Google Classroom и на електронните учебници на издателствата, с които работим;
4.Изготвени са графиците за занятия, за които ще бъдете уведомени на 16.03.2020 г. чрез електронния дневник;
5.Комуникацията между учители, ученици и родители ще се осъществява чрез електронния дневник, сформираните вайбър и фейсбук групи по класове;
6.Необходимо е родителите да осъществяват контрол спрямо децата, за подсигуряване на присъствието им онлайн, както и да подпомогнат мотивирането им за учебни дейности;
7.Педагогическите съветници са ангажирани с разработване на теми за онлайн връзки с ученици, за оказване на обща подкрепа чрез средствата за онлайн комуникация, за беседи, за групови и индивидуални консултации с родители и подрастващи.

Моля всички да приемем съвестно своите отговорности с оглед опазване на здравето!

С уважение:
Албена Павлова
Директор на СУ „Гео Милев“13.03.2020 г.

Заповед на министъра на здравеопазването
за противоепидемични мерки
Изтегли файл


Съобщение във връзка със зачестилите грипни епидемии и появата на COVID-19
Изтегли файл11.03.2020 г.
Противоепидемични мерки
РЗИ - Варна

Изтегли файл