Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

С благодарност

Благородна кауза „Да обновим и допълним фонда на Училищната библиотека”, подета от г-жа Йорданка Юнакова – директор на училището

Отчет за изминалата учебна 2013/2014 година,
сумарно по класове

От 07.01.2014 г. до 01.07.2014г. са дарени общо 185 библиотечни единици /тома книги/ от ученици на СОУ „Гео Милев”, покривайки част от нуждите на Библиотеката от препоръчителната литература на учениците.

С благодарност към следните класни ръководители и техните възпитаници:

1. Румяна Чобанова – І А – с общо дарение от класа 19 книги.
2. Миглена Йорданова – І Б – общо 6 книги.
3. Анета Иванова – ІІ Е – общо дарение от 26 книги.
4. Миглена Иванова – ІІІ В – общо 5 книги.
5. Надежда Георгиева – ІІІ Д – общо 22 книги.
6. Димитрина Янкова – ІІІ Е – общо дарение от 12 книги.
7. Татяна Краева – ІV А – общо 10 книги.
8. Стефка Генчева – ІV В – общо дарение от 24 книги /първото постъпило дарение от ученици на 7 януари 2014г./
9. Анета Костова – ІV Д – общо 8 книги.
10. Пенка Тодорова – ІV Е – 9 книги.
и др. б.е. поединично от отделни ученици.

Специална благодарност към Димитър Костадинов – Председател на Училищното настоятелство за дарението от 29 тома книги - липсващи търсени заглавия от Препоръчителната литература на учениците.