Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

План за дейностите на СОУ „Гео Милев”,Варна

План за дейностите на СОУ „Гео Милев”,Варна
асоциирано към ASP net на ЮНЕСКО

За календарната 2014/2015 година

Съгласно средно-срочната стратегия на ЮНЕСКО (2014 - 2021), програмата и бюджета (2014 - 2017). ASPnet главно ще допринася за глобалното гражданско образование, давайки възможност на обучаемите да бъдат съзидателни и отговорни глобални граждани чрез развитието на знанията, ценностите и уменията в областта на мира, човешките права и устойчивото развитие както и други ключови приоритети на ЮНЕСКО и ООН.

1.1.Работа по проекти

Ø     Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм +“ - Образователна мобилност за граждани (КД 1) „Мостове към бъдещето – мотивиране на учениците за изучаване на езици чрез иновационни методи в обучението”.

Ø    еTwinning проект - Традициите са живи ”,България, Италия и Словакия.- проучване, представяне и разучаване на традициите на трите държави.

Ø    Майсторски класове и обучения по руски език във Варна и Полша на тема: Театралният урок – диалог между театър и училище в съвременното образование:„Театралната атмосфера в пространството на съвременното образование“

1.2.Дейности

1. Младежки театрален дискусионен клуб „Граждани на Европа” с ученици от VIII б и IX б класове

2. Организирани срещи с представители на Районен съд –Варна,посветени на правата на гражданите и техните задължения.

3. Екопроект „Класна стая на открито”- създаване на екокът за работа на открито в училищния двор

4. Съвместни мероприятия с ВСУ „Черноризец Храбър” и Технически университет във връзка с образование за устойчиво развитие;работа с Учебния музей към Археологическия музей,Варна

5. Провеждане на изложби,състезания и екскурзии до обекти ,защитени от ЮНЕСКО