Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Обяви

Отдаване под наем на помещение: класна стая 15 кв.м за образователни и учебни цели
Заповед
Обява
Условия
Декларация
Договор


Отдаване под наем на голям физкултурен салон
Заповед

Отдаване под наем на помещение: голям физкултурен салон
Заповед
Обява
Условия
Декларация
Договор

Заповед за класиране на участниците
Заповед

Отдаване под наем на помещения
Заповед
Обява
Условия
Декларация
Договор

Заповед по проведена процедура за набиране на предложения.
Заповед

Набиране на предложения за избор на заявители
по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"
Обявление

Отдаване под наем на ученически бюфет
за организиране храненето на учениците
Втора класация
Заповед


Отдаване под наем на ученически бюфет
за организиране храненето на учениците
Класация
Заповед

Отдаване под наем на ученически бюфет
за организиране храненето на учениците
Обява

Отдаване под наем на помещение
/за образователни и учебни дейности/
Заповед

Конкурс за отдаване под наем на помещение
/малък физкултурен салон/
Заповед
Обява
Условия
Декларация
Договор

Класиране на участниците в конкурса за търг на стол
Заповед

Свободни работни места в Средно училище "Гео Милев"
за учебната 2018/2019 г.

Изтегли файл

Свободни работни места в Средно училище "Гео Милев"
за учебната 2018/2019 г.

Изтегли файл

ГРАФИК
за провеждане на събеседване за обявеното свободно работно място
на 14.08.2018 г. за учител по БЕЛ

Изтегли файл


ОБЯВА
свободни работни места за
учебната 2018/2019 година

Учител по БЕЛ - 1
на осн. чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 от КТ
Срок за подаване на документите: 28.08.2018 г.
Събеседване: 29.08.2018 г.

Повече информация ще намерите тук:
Изтегли файл


На вниманието на кандидатите,
подали документи за обявените на 20.06.2018 г. свободни работни места!

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ
Списък

График за провеждане на събеседване за обявените свободни работни места за касиер-счетоводител
04.07.2018 година
График

Събеседването с одобрените по документи кандидати ще се проведе на 02.07.2018 г.и 
03.07.2018 г.  по ред, определен в график.
График


Свободни работни места в СУ "Гео Милев"  

             учебна 2018/2019 г.
свободни работни места