Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Общо събрание

                                                                                                   ПОКАНА

На 14.06.2022 г. (вторник) от 18:00 ч. в СУ „Гео Милев“ ще се проведе Общо събрание на Училищното настоятелство при СУ „Гео Милев“

                                                                                               ДНЕВЕН РЕД:


1. Информация за дейността на училището за учебната 2021-2022 - г-жа Албена Павлова, директор на СУ „Гео Милев“;
2. Отчет на дейността на УН за периода октомври 2021 – 31 май 2022г. – Юлиан Бонев, председател на Съвета на настоятелите;
3. Приемане на годишните финансови отчети;
4. Други.

При липса на кворум на основание Устава на УН, заседанието да се отложи с един час и проведе по-късно на същото място и при същия дневен ред.
Общото събрание се свиква на основание чл. 15, ал. (1) от Устава на Настоятелството.

Съвет на настоятелите                                    Дата: 13.05.2022 г.                                                                                                                      ПОКАНА


На 28.09.2021г. (вторник) от 18:30ч. в СУ „Гео Милев“ ще се проведе Общо събрание на Училищното настоятелство при СУ „Гео Милев“.

                             ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за дейността на училището за периода 01.01.2021-27.09.2021г. – Албена Павлова, директор на СУ „Гео Милев“.
2. Отчет на дейността на УН за периода декември 2020 – 27.09.2021г. – Юлиан Бонев, председател на Съвета на настоятелите.
3. Приемане на годишните финансови отчети.
4. Ефективна комуникация в училищната общност“ – приоритет в дейността на СУ „Гео Милев“.
5. Други.

При липса на кворум на основание Устава на УН, заседанието да се отложи с един час по-късно и проведе на същото място и при същия дневен ред.
Общото събрание се свиква на основание чл. 15, ал. (1) от Устава на Настоятелството.

Съвет на настоятелите                                            Дата: 30.08.2021 г.