Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Общо събрание

                                   ПОКАНА


На 28.09.2021г. (вторник) от 18:30ч. в СУ „Гео Милев“ ще се проведе Общо събрание на Училищното настоятелство при СУ „Гео Милев“.

                             ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за дейността на училището за периода 01.01.2021-27.09.2021г. – Албена Павлова, директор на СУ „Гео Милев“.
2. Отчет на дейността на УН за периода декември 2020 – 27.09.2021г. – Юлиан Бонев, председател на Съвета на настоятелите.
3. Приемане на годишните финансови отчети.
4. Ефективна комуникация в училищната общност“ – приоритет в дейността на СУ „Гео Милев“.
5. Други.

При липса на кворум на основание Устава на УН, заседанието да се отложи с един час по-късно и проведе на същото място и при същия дневен ред.
Общото събрание се свиква на основание чл. 15, ал. (1) от Устава на Настоятелството.