Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Най-големият урок в света

Инициатива, осъществявана в партньорство между УНИЦЕФ,
Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Министерството на образованието и науката

На 28 септември 2015г., ученици от цяла България се запознаха и ангажираха с предоставянето на креативни идеи, свързани с Глобалните цели за устойчиво развитие за следващите 15 години, приети на юбилейната 70-а сесия на ООН, с които световните лидери поеха ангажимент към по-добро бъдеще за всички деца на планетата.
Глобалната инициатива на УНИЦЕФ е провеждане на „Най-големият урок в света“, чрез който над 500 милиона деца и младежи от всички краища на планетата да бъдат запознати с проблемите на бедността, неравенствата, достъпа до образование, климатичните промени и т.н.
Инициативата в България се осъществява чрез тематични дискусии и интерактивни презентации, които ще се проведат в над 500 класа в цялата страна  през периода 28 септември -  2 октомври 2015г.
Целта на „Най-големият урок в света“ е да се научат децата на солидарност, справедливост, борба срещу бедността и неравенството, опазване на природата и цялата платена Земя.
Идеята е учениците да дадат своя принос – чрез свежи идеи, креативност, изобретателност, желание за промяна и реални действия – за да спомогнат за осъществяването на Глобалните цели и да ги превърнат от пожелание в реалност.
„Всички деца на планетата удивително си приличат в желанието си за повече човешка топлота и сигурност. На места по света те нямат възможност да ходят на училище, но и в България има много деца извън образователната система. Виждаме деца бежанци; виждаме деца, които работят; виждаме деца, които сключват ранни бракове. Ние искаме да върнем детството на всички тях и за всяко момиче и момче да има справедлив шанс в живота. Затова разчитаме на вас – вие сте бъдещите лекари, изобретатели, лидери и във вас е силата да направите света по-добро място за всички нас“ - това бяха думите на Посланикът на добра воля на УНИЦЕФ  госпожа Ани Салич.
Учениците сочат като най-големи предизвикателства на съвремието ни недохранването и от друга страна разхищаването на храна; замърсяването на околната среда и унищожаването на растителни и животински видове; липсата на отговорно потребление и на достъп до качествено образование и здравеопазване.
17-те Глобални цели се стремят към постижения в 3-те основни измерения на устойчивото развитие – икономическо, социално и екологично равновесие. И по-точно: изкореняване на крайната бедност, справяне с неравенствата и несправедливостта,  борба с климатичните промени.
СОУ “ГЕО МИЛЕВ” гр. Варна беше едно от училищата - участник в  провеждане на „Най-големият урок в света“. На 28 септември 2015 г. ученици от всички етапи на начално и средно обучение участваха в различни инициативи, дискусии, проекти и творчески изяви, чрез които изразиха отношението и съпричастността си към най- големите предизвикателства на съвремието ни.
С настоящата информационна сесия представяме проекти на ученици от СОУ “ГЕО МИЛЕВ”, отразяващи тяхното виждане и отношение към най – големите проблеми на съвременните хора, както и идеи за осъществяването на Глобалните цели с оглед превръщането им от пожелание в реалност.


090316PICT0001 1