Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Национална работна среща на училищните библиотекари - Варна 2015

  Българска библиотечно - информационна агенция,

национална секция на училищните библиотекари

организира и проведе на 9 и 10 февруари 2015 година НАЦИОНАЛНА  РАБОТНА СРЕЩА - СЕМИНАР НА УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКАРИ - ВАРНА 2015

на тема "Популяризиране и развитие на училищните библиотеки".

Училищната библиотека на СОУ "Гео Милев" - Варна взе дейно участие в семинара с доклад и презентация на тема: "Анализ на развитието на училищната библиотека - статистически показатели, дейности и форми", изготвени и представени от училищния библиотекар Веселина Веселинова.

За своя принос и всеотдайна работа библиотекарят заслужено получи СЕРТИФИКАТ.