Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Настоятелство


УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
IBAN: BG77 BUIN 9561 1000 377777
BIG: BUIN BGSF