Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Ученическият парламент през учебната 2020/2021 г.

01.07.2021  |   Новини
        В края на втория срок на учебната 2020/2021 г. се състоя поредната инициатива на Ученическия парламент – ученическа организация в СУ „Гео Милев“, която представлява и сплотява учениците, изграждайки у тях училищен дух на принадлежност. Ученическият парламент организира училищни инициативи, популяризира идеите на учениците и допринася училището да бъде естественото място за изява на знанията, уменията и способностите на учениците.
         В събитието „Инициативите на Ученическия парламент през учебната 2020/2021 г.“ участваха представители на Ученическия парламент от V до VII клас. Гости и помощници в организацията на срещата бяха бъдещите парламентаристи от IV„в“ и IV„г“ клас.
         Специален гост на заключителната среща беше г-жа Албена Павлова – директор на СУ „Гео Милев“.
          Дневният ред на събитието, определен от учениците-парламентаристи, включваше обзор на осъществените инициативи и постигнатите резултати през учебната 2020/2021 г.; връчване на отличия за активно участие в дейността на Парламента; организационни въпроси и бъдещи планове за развитие.
          Изготвената обзорна презентация бе илюстрация на 10-те най-значими и любими на учениците, инициативи, реализирани от Ученическия парламент през учебната 2020/2021 г.:
1.Тържествено приемане на Конституцията на Ученическия парламент;
2. „Моето послание за толерантност“;
3. Книгоразделители за 1 ноември;
4. „Моето училище – вчера, днес и утре“;
5. Подготовка на материали за сборника „40 години СУ „Гео Милев“;
6. „Моят домашен любимец“;
7. „Ученици обучават ученици за безопасно ползване на интернет“;
8. „Обичам да чета“;
9. „24 май – измеренията на празника“;
10. „Очакваме ви в Ученическия парламент“.
          Участвалите в инициативите, ученици, споделиха най-вълнуващите за тях моменти от изминалата учебна година; новите знания и умения за общуване, организиране и представяне, които са усвоили; изразиха благодарност за подкрепата и за екипния дух, съпровождащи осъществяването на дейностите.
          Г-жа Павлова приветства учениците от Парламента, изтъквайки желанието, отговорността и постоянството им да съхраняват и развиват училищните традиции. В своето обръщение, тя спомена, че опитът, който придобиват в училище, осъществявайки различни дейности от плана на Ученическия парламент, ще им служи и след време, когато като възрастни ще допринасят за благото на обществото и интересите на хората, когато вероятно ще бъдат служители в различни институции, а защо не и истински законотворци.
           С грамоти и специални награди, г-жа Павлова отличи Симеон Иванов от VII„а“ клас, Калоян Николов от VI„б“ клас и Никол Николова от V„г“ клас – и тримата отдадени на идеите на Ученическия парламент и участвали в планирането, подготовката и осъществяването на всички негови инициативи.
            С грамоти за активно участие бяха отличени и:
1.Симона Мишева, V„а“ кл.
2.Стелиян Демиров, V„а“ кл.
3.Стела Стоянова, V„а“ кл.
4.Ния Живкова, V„а“ кл.
5.Деница Великова, V„б“ кл.
6.Адриана Цветкова, V„б“ кл.
7.Иван Николов, V„в“ кл.
8.Виктория Цочева, V„в“ кл.
9.Зара Христова, V„г“ кл.
10.Моника Иванова, V„е“ кл.
11.Ния Маркова, V„е“ кл.
12.Габриела Грозева, VI„г“ кл.
13.Деница Николова, VI„г“ кл.
14.Моника Добрева, VI„д“ кл.
15.Стефания Михайлова, VI„е“ кл.
16.Симеон Иванов, VII„а“ кл.
17.Даниел Йорданов, VII„а“ кл.
18.Лилия Маринова, VII„б“ кл.
19.Данила Стефанова, VII„г“ кл.
20.Мирела Лефтерова, VII„д“ кл.
21.Мартина Иванова, VII„е“ кл.
22.Мария Дишкова, VII„е“ кл.
23.Филипа Добрева, VII„ж“ кл.
24.Максим Драгнев, VII„ж“ кл.
25.Кристиан Ташев, IV„в“ кл.
          След връчването на отличията от директора на училището, думата взе Симеон Иванов от VII„а“ клас – председател на Ученическия парламент.
          В своята специално подготвена реч, Симеон изтъкна, че годината е била тежка. Месеците наред онлайн обучение е прекъсвало качествения контакт между ученици, между ученици и учители; работата по различни проекти; възпрепятствало е реализация на планирани дейности. Преди обучението от разстояние обаче, Симеон спомена, че учениците са поставили началото на нещо велико - Ученическият парламент. Седмокласникът продължи, обяснявайки, че през всички тези месеци членовете на Парламента са намирали начин да провеждат събранията си (присъствено или онлайн), за да осъществяват целите си, поставени в началото на учебната година. Симеон подчерта, че обсъждания са се провеждали всяка седмица, дори е имало и допълнителни срещи и това е показател за активността на Ученическия парламент.
           Симеон припомни събития и инициативи, организирани от Ученическия парламент за отбелязване на Деня на народните будители, на Рождество, на патронния празник на училището. Припомни за проведените обучения по безопасен интернет, дебати, изложби с ръчно изработени картички и украси. Симеон изтъкна че общото в изброените събития е обединението, включването на ученици от всички класове и активността – заедно, в синхрон. Ученикът подчерта, че всъщност най-хубавото и най-важното е, че Парламентът е събрал учениците като колектив. Като екип, който действа в синхрон, всеки нещо предлага, всеки нещо върши, а накрая заедно успяват да реализират идеите, всеки давайки максимума от себе си.
           Симеон определи Парламента по този начин: „Ние сме едно цяло, една машина“ и допълни: „Всъщност всяка една година, накрая ще остава само една-единствена задача - да смазваме колелата на машината редовно и да я надграждаме“.
           След емоционалното си обръщение, от името на всички членове на Ученическия парламент, Симеон Иванов изрази благодарност към г-жа Павлова за обичта ѝ към децата, за подкрепата на ученическите идеи, за възможността учениците да чувстват училището като място, в което техните желания, умения и способности намират изява и мечтите им се сбъдват.
            Спазвайки Конституцията на Ученическия парламент на СУ „Гео Милев“, Симеон заяви, че се оттегля като председател на Парламента и пожела на присъстващите да са все така свежи, будни и трудолюбиви.
            Заключителната среща на Ученическия парламент продължи с обмяна на идеи за дейности през следващата учебна година, със снимки, с почерпка, с музика, с танци, с жизнерадостно настроение, с усещане за общност и с убеденост, че в училище мечтите се сбъдват.

Подготвил:
Капка Николова
Педагогически съветник