Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

STEAMus

17.09.2020  |   Проекти
                                                 STEAM the Music

                                                       STEAMus

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия


Програма „Еразъм +”
Училищно образование  (КД 2)

Партньорства за училищен обмен (КА 229)
Проект №2020-1-EE01-KA229-077959_4
  2020 - 2022

Координатор:    Tartu Raatuse Kool - Естония
https://raatuse.tartu.ee/et/oppetoo/projektid/steamus
Партньори:   Средно училище „Гео Милев“ - България     
Csongrádi  Batsányi János Gimnázium és Kollégium -  Унгария 
http://www.bjg.hu/index.php/category/erasmus/steamus/
Istituto Comprensivo   Leone Caetani  - Италия
https://www.icleonecaetani.edu.it/
Szkola Podstawowa Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego- Полша
https://szkolaznp.edupage.org/


Продължителност: 22 месеца
1 септември 2020 г. - 31 август  2023 г.

Основни цели на проекта:
- подобряване на основните умения с фокус върху STEAM (S-Science, T-Technology, E-Engineering, A-Art, M-Mathematics)
- повишаване на   мотивацията за използване на ИКТ при учене и преподаване
- подобряване на езиковите умения и способността на учениците да си сътрудничат на английски език
- подобряване  опита на учениците  в области, необходими за допълнително образование
- подобряване на комуникативните умения и работа в екип
- стимулиране  на работата в мултикултурна среда
- увеличаване  на разнообразието от извънкласни дейности в училищата

             STEAM интегрира пет дисциплини (S-Science, T-Technology, E-Engineering, A-Art, M-Mathematics) в обща учебна схема, базирана на приложения от реалния свят. Проектът „STEAMus“ се фокусира върху различни аспекти на музикалните технологии. Изследванията на музикалните инструменти се фокусират върху анализирането на вариациите между инструментите (струни, дърво, месинг, перкусии) и как тези разлики водят до промени в спектъра на звука, формата на вълната и честотата и как се произвежда звукът на инструмента.

 Основните участници в проекта са ученици на възраст между 11-15 години. В мобилностите участват 15 ученици.

             Проектните дейности, в които ще бъдат включени ученици  и учители, са семинари, презентации, дискусии,  практически занимания, посещения на културни  институтции и музеи. Те ще подготвят Международния ден на музиката и ще подкрепят Международния ден на жените в науката, ще посетят научни центрове, ще организират научни лекции, ще проведат експерименти и полеви изследвания, ще създадат музикални инструменти  от природни материали, ще участват  в експериментални уроци и др.


                       С  П  И  С  Ъ  К
с класирането на учениците за участие в проект
                       STEAM the Music
                             STEAMus
  СПИСЪК

Информация за дейностите по проекта ще намерите тук:
https://www.facebook.com/STEAM-the-Music-102521581626312

Снимки от дейностите по проекта ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/gallery/steam-the-music?frm=12

STEAMus: STEAM УРОК НА ТЕМА „ФИЗИКАТА И МАТЕМАТИКАТА В МУЗИКАТА“
Урок
Повече информация тук:
https://www.geomilev.info/news/fizikata-i-matematikata-v-muzikata.html
Снимки от урока ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/gallery/steam-the-music

Екип в състав Виолина Трайкова- учител по музика, Сениха Талиб - физика и Николинка Василева – математика, участваха в  първия международен образователен онлайн форум „Дигитализации и иновации в образованието и науката“, организиран от община Варна. Те се включиха в модула „Обучението в STEM/STE(A)M среда“. Екипът представи интердисциплинарен урок „ Физиката и математиката в музиката“, разработен и проведен с участниците в проекта „STEAM the Music“. Основната цел на урока е да се покаже неразривната връзка на музиката с физиката при изучаване на понятието звук като физично явление, неговите физически свойства и характеристики, приложението му в музиката, както и връзка с математиката.

Презентация на български език
Презентация на английски език

STEAMus: МИСЛОВНА КАРТА
Презентация
Мисловна карта на Елисавета Карамихайлова- първият български ядрен физик
Мисловна карта

Линк към мисловната карта на английски език:
https://www.goconqr.com/en/mindmap/29476539/Elisabeth-Kara-Michailova--the-first-Bulgarian-physicist

STEAMus: KAHOOT
123 ученици от Естония, Полша, Италия, Унгария и България участваха едновременно в състезание, организирано в Kahoot.
Те отговаряха на 25 въпроса свързани с наука, научни открития и бележити учени.

http://www.focus-news.net/news/2021/02/12/2844583/123-uchenitsi-ot-balgariya-estoniya-polsha-italiya-i-ungariya-uchastvaha
-ednovremenno-v-onlayn-sastezanie.html?fbclid=IwAR0yyxA-8zGkaFWRUaRrjtZM1erx_SSRUjg-TlMSb_hT53ZGEty7qHqh9nc

https://www.varna24.bg/novini/varna/SU-Geo-Milev-vuv-Varna-partnyor-v-interesen-mezhdunaroden-proekt-1050499?fbclid=IwAR2YiC3q6kR9j70fk7Ub6Jgn8aSHsbnqfx99XUcdnPUKhCbvlaZGI-yj8kQ

https://parallel43.bg/varnencheta-se-vklyuchiha-v-onlajn-sastezanie-svarzano-s-nauka-i-otkritiya-kam-platformata-kahoot?fbclid=IwAR0mNaC0EtDATTqH0w-XLQXfnniXneWhZOa0txXdK9WtaUS6aZyfzLGQnpg

STEAMus: “BODY  PERCUSSION”
Радецки марш  от Йохан Щраус
https://www.youtube.com/watch?v=TeWUA8NdUYQ

STEAMus:Първа работна среща в  Tartu Raatuse Kool в Тарту, Естония. Визитата е първата от планираните срещи по проекта.
В нея участваха училищните координатори по проекта от страните партньори и учители.

Видеофилм  от работната среща.
https://www.youtube.com/watch?v=roy_vaZnRWM

Презентация:
https://docs.google.com/presentation/d/1EDVAjYsQpWC_mUqjtmurLhyVHoC5fffe/edit?usp=sharing&ouid=109662952935184126096&rtpof=true&sd=true

Снимки ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/gallery/steam-the-music


STEAMus:  БЕЛЕЖИТИ НАЦИОНАЛНИ КОМПОЗИТОРИ

АЕ Теодора Георгиева Xб клас
АЕ Ралица АспаруховаVIIIб клас
БЕ Ралица АспаруховаVIIIб клас

Композитори Петко Стайнов и Добри Христов - изготвил Ралица Аспарухова от VIIIб клас
https://www.powtoon.com/s/dORapnwdp1D/1/m/s

Български композитори - Теодора Георгиева Xб клас
https://www.powtoon.com/s/e0QlOEZOTBP/1/m/s

Композитор Панчо Владигеров - изготвил  Богдан Караденчев от VII б клас
https://drive.google.com/file/d/1EndZuRTcpXygbTZ_Yv3MmU2WS9_5SVmu/view

Композитор Веселин Стоянов - АЕ - изготвил Ралица Аспарухова VIIIб клас
https://docs.google.com/presentation/d/1ZlZrybq4xqvJe763SqfF8BcN4NwHGOgB/edit?usp=sharing&ouid=109662952935184126096&rtpof=true&sd=true


Композитор Емануил Манолов - изготвил Малвина Стоянова
https://drive.google.com/file/d/1TqeXUKYhtHQjEG8oKCt3_Mz4C-Kpc2D0/view

Композитор Панчо Владигеров - изготвил Калин Миланов
https://drive.google.com/file/d/1uWoNXXCEHNpzBYb1JFxlTA6p8eWUgt0Q/view

Образователен обмен в „Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium“ , гр. Csongrád- Унгария   от 17 до 21 октомври 2022 г. 
https://www.geomilev.info/news/mobilnost-v-ungariya-po-proekt-steam-the-music.html
Снимки ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/gallery/steam-the-music

Разделени в екипи, участниците в проекта  работиха, за да създадат свои кратки видеоклипове, като използват Scratch.
Team White:
https://scratch.mit.edu/projects/768457345
Team Red:
https://scratch.mit.edu/projects/767686295
Team Orange:
https://scratch.mit.edu/projects/763906757

Образователен обмен в Istituto Comprensivo Leone Caetani, Чистерна ди Латина, Италия от 27 ноември до 2 декември 2022 г.
https://www.geomilev.info/news/uchenici-v-italiya-po-programa-erazm.html


Образователен обмен в в Związek Nauczycielstwa Polskiego, гр. Лодз - Полша
https://www.geomilev.info/news/obrazovatelen-obmen-v-polsha-po-programa-erazm.html


Образователен обмен в Средно училище "Гео Милев"  от 18.04.2023 г. до 21.04.2023 г.
https://www.geomilev.info/news/obrazovatelen-obmen-po-proekt-steam-the-music.html

Снимки ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/gallery/steam-the-music

МЕДИИТЕ:
Репортаж на БНТ2 за образователния обмен 
https://www.youtube.com/watch?v=Ivrw4auH8Ug

Радио Варна
Интервю с директора Албена Павлова, Галена Трендафилова - VI "д", Моника Пенчева -VI "д", Ирина Желева- VI "б", Н.Докторов- учител от ОУ "Антон Страшимиров"
https://bnr.bg/varna/post/101812319/uchenici-sredno-uchilishte-geo-milev-varna-v

https://bta.bg/bg/news/lik/442578-detsa-ot-chetiri-darzhavi-opoznavat-balgarskata-muzika-na-gosti-na-varnensko-uch

https://dnesplus.bg/varna/varnenskoto-uchilishte-geo-milev-e-domakin-na-mezhdunaroden-obrazovatelen-obmen_1115645?fbclid=IwAR2R9fX4I_uQuRuT6USYI5-R0CNE25vNVTOiIaQbquq9_X2nY35Kuo5MWxY

https://thesite24.net/ucheniczi-i-uchiteli-ot-italiya-estoniya-polsha-i-ungariya-sa-na-obrazovatelen-obmen-v-su-geo-milev-varna/

https://youthstreet.eu/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be/