Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

STEAMus

17.09.2020  |   Проекти
                    STEAM the Music

                          STEAMus

Програма „Еразъм +”
Училищно образование  (КД 2)
Партньорства за училищен обмен (КА 229)
Проект №2020-1-EE01-KA229-077959_4
  2020 - 2022

Координатор:    Tartu Raatuse Kool - Естония
https://raatuse.tartu.ee/et/oppetoo/projektid/steamus
Партньори:   Средно училище „Гео Милев“ - България     
Csongrádi  Batsányi János Gimnázium és Kollégium -  Унгария 
http://www.bjg.hu/index.php/category/erasmus/steamus/
Istituto Comprensivo   Leone Caetani  - Италия
https://www.icleonecaetani.edu.it/
Szkola Podstawowa Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego- Полша
https://szkolaznp.edupage.org/


Продължителност: 22 месеца
1 септември 2020 г. - 30 юни  2022 г.

Основни цели на проекта:
- подобряване на основните умения с фокус върху STEAM (S-Science, T-Technology, E-Engineering, A-Art, M-Mathematics)
- повишаване на   мотивацията за използване на ИКТ при учене и преподаване
- подобряване на езиковите умения и способността на учениците да си сътрудничат на английски език
- подобряване  опита на учениците  в области, необходими за допълнително образование
- подобряване на комуникативните умения и работа в екип
- стимулиране  на работата в мултикултурна среда
- увеличаване  на разнообразието от извънкласни дейности в училищата

             STEAM интегрира пет дисциплини (S-Science, T-Technology, E-Engineering, A-Art, M-Mathematics) в обща учебна схема, базирана на приложения от реалния свят. Проектът „STEAMus“ се фокусира върху различни аспекти на музикалните технологии. Изследванията на музикалните инструменти се фокусират върху анализирането на вариациите между инструментите (струни, дърво, месинг, перкусии) и как тези разлики водят до промени в спектъра на звука, формата на вълната и честотата и как се произвежда звукът на инструмента.

 Основните участници в проекта са ученици на възраст между 11-15 години. В мобилностите участват 15 ученици.

             Проектните дейности, в които ще бъдат включени ученици  и учители, са семинари, презентации, дискусии,  практически занимания, посещения на културни  институтции и музеи. Те ще подготвят Международния ден на музиката и ще подкрепят Международния ден на жените в науката, ще посетят научни центрове, ще организират научни лекции, ще проведат експерименти и полеви изследвания, ще създадат музикални инструменти  от природни материали, ще участват  в експериментални уроци и др.


                       С  П  И  С  Ъ  К
с класирането на учениците за участие в проект
                       STEAM the Music
                             STEAMus
  СПИСЪК

Информация за дейностите по проекта ще намерите тук:
https://www.facebook.com/STEAM-the-Music-102521581626312

Снимки от дейностите по проекта ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/gallery/steam-the-music?frm=12

STEAM урок на тема „Физиката и математиката в музиката“
Урок
Повече информация тук:
https://www.geomilev.info/news/fizikata-i-matematikata-v-muzikata.html
Снимки от урока ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/gallery/steam-the-music

Екип в състав Виолина Трайкова- учител по музика, Сениха Талиб - физика и Николинка Василева – математика, участваха в  първия международен образователен онлайн форум „Дигитализации и иновации в образованието и науката“, организиран от община Варна. Те се включиха в модула „Обучението в STEM/STE(A)M среда“. Екипът представи интердисциплинарен урок „ Физиката и математиката в музиката“, разработен и проведен с участниците в проекта „STEAM the Music“. Основната цел на урока е да се покаже неразривната връзка на музиката с физиката при изучаване на понятието звук като физично явление, неговите физически свойства и характеристики, приложението му в музиката, както и връзка с математиката.

Презентация на български език
Презентация на английски език

МИСЛОВНА КАРТА
Презентация
Мисловна карта на Елисавета Карамихайлова- първият български ядрен физик
Мисловна карта

Линк към мисловната карта на английски език:
https://www.goconqr.com/en/mindmap/29476539/Elisabeth-Kara-Michailova--the-first-Bulgarian-physicist

123 ученици от Естония, Полша, Италия, Унгария и България участваха едновременно в състезание, организирано в Kahoot.
Те отговаряха на 25 въпроса свързани с наука, научни открития и бележити учени.

http://www.focus-news.net/news/2021/02/12/2844583/123-uchenitsi-ot-balgariya-estoniya-polsha-italiya-i-ungariya-uchastvaha
-ednovremenno-v-onlayn-sastezanie.html?fbclid=IwAR0yyxA-8zGkaFWRUaRrjtZM1erx_SSRUjg-TlMSb_hT53ZGEty7qHqh9nc

https://www.varna24.bg/novini/varna/SU-Geo-Milev-vuv-Varna-partnyor-v-interesen-mezhdunaroden-proekt-1050499?fbclid=IwAR2YiC3q6kR9j70fk7Ub6Jgn8aSHsbnqfx99XUcdnPUKhCbvlaZGI-yj8kQ

https://parallel43.bg/varnencheta-se-vklyuchiha-v-onlajn-sastezanie-svarzano-s-nauka-i-otkritiya-kam-platformata-kahoot?fbclid=IwAR0mNaC0EtDATTqH0w-XLQXfnniXneWhZOa0txXdK9WtaUS6aZyfzLGQnpg

STEAMus: “Body Percussion”

https://www.youtube.com/watch?v=TeWUA8NdUYQ