Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Саундпейнтинг - инструмент в работата на учителя

19.12.2022  |   Новини
    Темата „Саундпейнтинг  -  инструмент в работата на учителя“ разискваха на своята работна среща участниците от клуб „Активно учителство“ на 15.12.22 г. Фокусът на тази иновация е изследователския интерес на детето, артистичната атмосфера, и сътрудничеството в групата.
    От презентацията, която представи старши учител Ани Костова стана ясно, че методът саундпейнтинг е достъпен за всички ученици – от деца в предучилищна възраст до гимназисти и дори до тези със специални нужди. Чрез ангажиране на множество стилове на обучение /вербален, визуален, слухов и кинестетичен/ саундпейнтингът разчупва границите, докосвайки скрити умения за изразяване, които помагат на учениците да разберат по-добре себе си и света, в който живеят. Това те постигат докато учат и изследват изкуството чрез форми на танц, театър и музика. Методът е напълно достъпен и за хора от друга възраст, с друг опит или способности.
    Учителят /треньорът/, обикновено застава пред групата от участници, и съобщава серия от знаци, използвайки жестове с ръце и тяло, указващи специфични дейности, които трябва да бъдат изпълнени от групата. Водещият развива отговорите на участниците, като ги оформя в композиция и след това указва друга поредица от жестове и  продължава процеса на композиране.
    Така творческото учене и импровизацията, приложени в различни учебни часове, продуцират качествени резултати, именно защото саундпейнтинг разгръща уменията за самоактуализация и себепреодоляване. Развива и разпределя вниманието и концентрацията, както и много аспекти на паметта. Насърчава конструктивни нагласи и особено – за умения да се твори в група – и то в напълно разнородна група. Развива и уменията на учениците за справяне в непредвидени ситуации, както и „употребата” на грешката.
    След теоретичната част Ани Костова предложи на участниците да разиграят приказката „Дядо и ряпа“ от Ран Босилек чрез похвати на саундпейтинг метода. Тя подаваше жест към отделен колега или група, които реагираха, изигравайки ролята си в приказката. За да се придаде повече истинност на изпълнението, водещата посочваше за кратък или дълъг звук,  или за движение. Това от своя страна правеше ситуацията по-весела, по-динамична, подтикваше всички да участват с по-голям хъс и желание.
    Не по-малко вълнуваща се оказа и ролевата игра „Фермата“, която се реализира под ръководството на музикалния педагог и главен учител Виолина Трайкова.
    В края на работната среща стана ясно, че адаптирането на саундпейнтинг в училище е един естествен процес, поради вродената готовност на децата да играят, да творят, да бъдат част от един екип, една цялост.
    Поради същността си този метод позволява на учениците свободно да участват в импровизации, театрални и музикални игри, рисуване на фона на музика, или чрез техниката “посочване“, а след това развивайки креативността си да изработят дори готов продукт, върху основата на изобразителното изкуство.
    Саундпейнтингът в педагогическите ситуации дава на учителя неограничени възможности да въвлече по интригуващ  и впечатляващ начин учениците за активното участие в образователния процес. Забавлявайки се и учейки чрез правене  те с лекота ще запомнят промените в природата, запазените във времето традиции и обичаи, повече за професиите и тяхното значение в обществения начин на живот, за рисуването и творчеството. Основното тук е, че всяка една педагогическа ситуация може да се превърне в един незабравим момент, в който всяко едно дете се е чувствало неповторимо, разгърнало креативността си, а същевременно преживяло всяко умение и знание през собствената си призма и разумност.

Подготвил:
Снежанка Пометкова - координатор на клуб "Актовно учителство"