Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Мултисекторният подход в образованието

29.06.2021  |   Новини
          Изнесено обучение на тема „Мултисекторният подход в образованието“ осъществи клуб "Активно учителство" към Средно училище „Гео Милев”. То се проведе на 25,26 и 27 юни в с.Крушуна, област Ловеч. Екипът бе обучаван от образователния експерт и психолог Марияна Георгиева. Още в началото на работната среща тя обърна внимание, че този подход е добра възможност за учителите да включат различни дисциплини в преподаването. Всички те могат да се съчетаят като едно цяло, за да съставят големия пъзел в образованието. Подходът осигурява практическата насоченост и е ориентиран към конкретни резултати. Той може да се определи и като интегрирано междупредметно взаимодействие, като това се отнася, както при планирането, така и при преподаването. Това включва целенасочено събиране на знания, умения, данни и оценки от или между отделните области, за да се развият повече мощни връзки по ключови идеи. Говорим за интегрираност, подчерта г-жа Георгиева, когато компонентите на учебната програма си взаимодействат по смислен начин, както за учениците, така и за преподавателите.
         Всички участници бяха разделени в три групи.  Екипите трябваше да помислят и да предложат  проект за работа през следващата учебна година, който да включва различни учебни дисциплини, обединени по една обща тема. Колегите от начален етап – 1 клас, се спряха на темата „Моето семейство”/учебни дисциплини – български език и литература, математика, околен свят, човек и природа, музика, изобразително изкуство/. Учителите от 4 клас се обединиха по темата „Слънчева система” /учебни дисциплини - български език и литература, математика, технологии и предприемачество, информационни технологии, чужд език, човек и природа/.  Темата  „Опазване на биоразнообразието” бе планирана от учители, преподаващи в седми клас. Тук се включват учебни дисциплини – български език и литература, математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, музика, изобразително изкуство, чужд език/. С много емоции и удовлетвореност всеки екип представи своята идея. 
        Клубът обсъди темите за следващата учебна година, както и темата за следващото изнесено обучение през месец юли.                                              
        След работния процес учителите имаха възможност да се насладят на ромоленето на Крушунските водоподи и свежия полъх на гората. Посетиха и историческите забележителности на град Ловеч.

 Подготвил:
Снежанка Пометкова
Координатор на клуб "Активно учителство"