Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Червеният химикал

04.11.2020  |   Новини
      Клуб „Активно Учителство” в  СУ ”Гео Милев” продължава своята дейност и през настоящата 2020/2021 г. Основната цел на учителите през този учебен период е „Подкрепа на професионалното и кариерното развитие на младите педагогически специалисти”.
      В края на месец октомври се проведе първата тематична работна среща. На нея Кристина Керчева представи метод, свързан с проверката и оценката на знанията на учениците. В предложената презентация се отбеляза, че според много съвременни педагози и психолози факта, че учителите в българското образование поправят класните и домашните работи на учениците с червен химикал е дълбоко погрешено. Основната идея на метода е да се покажат на детето грешките, които то е допуснало, като се подчертават с червено  неточности в правописа, допълват се пропуснати запетаи, зачертават се излишни букви и т.н.
     Психолози алармират, че методът на червения химикал не е градивна критика. Те твърдят, че по този начин във фотопаметта на детето не се записва правилното, което е направило, а сбърканото, което учителката му е показала с червения химикал.
     Кристина Керчева обърна внимание, че много педагози предлагат старата практика на проверка да се замени с така наречения метод на зеления химикал. Той е напълно противоположен. С него се подчертават позитивните примери в домашната работа на детето. Зеленият химикал показва друга гледна точка, което определя и друга вътрешна мотивация за ученика. Така той започва да се старае да се доближи максимално до най-доброто, което е успял да направи.
     Психолозите, от своя страна, твърдят, че този метод може да повлияе изключително добре на детето, що се отнася за бъдещото оформяне на характера му. Да се подчертае лошото с червен химикал може да стане нарицателен израз за поведението на учениците и когато пораснат. А това е основна причина хората да се чувстват неудовлетворени от живота си.
     След направените коментари по презентацията, Кр. Керчева предложи на присъстващите учители от клуба няколко ситуации, които те трябваще да разрешат чрез новия метод на проверка.
     В края на срещата учителите бяха единодушни, че използвайки принципа на зеления, а не на червения химикал, в учениците ще се утвърди различна, позитивна гледна точка, която ще ги научи да откриват хубавото в себе си и в света, който ги заобикаля.