Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Стипендии

Заповед за отпускане на стипендии
учебна 2020/2021 г.
I срок

ПМС № 328 на МС за условията и реда за получаване на стипендии
от учениците след завършено основно образование
Изтегли файл

Заповед за отпускане на стипендии 2019/2020 г.
II срок
I срок

Заповед за отпускане на стипендии 2018/2019 г.
Втори срок
Първи срок

Вътрешни правила за отпускане и изплащане на стипендии
Правила  Заповед


Документи

Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3  Приложение 4  Приложение 5  Приложение 6  Приложение 7