Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Стипендии

Заповед за отпускане на стипендии 2018/2019 г.
Изтегли файл

Вътрешни правила за отпускане и изплащане на стипендии
Правила  Заповед


Критерии за класиране на учениците за различните видове стипендии
Изтегли файл

Указания
Указания за попълване и предоставяне на документи за стипендии 
I -ви учебен срок, учебна 2016/2017 год.
Изтегли файл

Допълнителни разпоредби 2016/2017 год.
Изтегли файл

Документи

Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3  Приложение 4  Приложение 5  Приложение 6  Приложение 7