Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Седмични разписания

Седмично разписание - учебна 2018/2019 година - I I срок.

1-4 клас
5-7 клас
8-12 клас

Седмично разписание - учебна 2018/2019 година - I срок.

1-4 клас
5-7 клас
8-12 клас
Седмични разписания - учебна 2017/2018 година -II срок.

5-7 клас
8-12 клас

Седмични разписания - учебна 2017/2018 година -I срок.

1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
5-12 клас