Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Ръководство и Администрация

Ръководство

ДИРЕКТОР
Албена Павлова
(+359) 52 751120

Заместник-директор Учебна дейност начална степен
Даринка Стоянова
(+359) 52 500850

Заместник-директор Учебна дейност прогимназиална степен
Маргарита Михайлова 
(+359) 52 500850

Заместник-директор Учебна дейност гимназиална степен
Татяна Маринова
(+359) 52 500850

Заместник-директор АСД
Валентина Савчева
(+359) 52 741376

Администрация

Главен счетоводител
Керанка Герасимова
(+359) 52 751122

Експерт информационно осигуряване
Маргарита Димитрова
(+359) 52 751120

Координатор
Дора Влъчкова
(+359) 879 910 072

ЗАТС /завеждащ административно-техническа служба/
Пенка Станкова
(+359) 52 751122 

Счетоводител
София Катрева
(+359) 52 741376

Касиер/Счетоводство
Митка Ингилизова
(+359) 52 741376

Библиотекар
Веселина Веселинова

Домакин
Румяна Атанасова
(+359) 52 741376