Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Целодневна организация на учебния процес/Самостоятелна форма на обучение

Форми на обучение
учебна 2020/2021 година
Заповед

Оценяване на учениците от първи до трети клас
учебна 2020/2021 година
Заповед

Самостоятелна форма на обучение
учебна 2020/2021 година
Заповед
График за провеждане на изпити
Заповед

Приравнителни изпити
учебна 2019/2020 година
Заповед

Самостоятелна форма на обучение
учебна 2019/2020 година
Заповед изпити

Годишна училищна програма за целодневна
организация на учебния ден
учебна 2019/2020година
Изтегли файл

Оценяване на учениците от I, II и  III клас
учебна 2019/2020 година
Заповед

Форми на обучение
учебна 2019/2020 година
Заповед

Самостоятелна форма на обучение
учебна 2019/2020 година 
Заповед

Програма за целодневна организация на учебния процес
учебна 2018/2019 година
Изтегли файл