Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Обяви

Отдаване под наем на помещение
/за образователни и учебни дейности/
Заповед

Конкурс за отдаване под наем на помещение
/малък физкултурен салон/
Заповед
Обява
Условия
Декларация
Договор

Класиране на участниците в конкурса за търг на стол
Заповед

Свободни работни места в Средно училище "Гео Милев"
за учебната 2018/2019 г.

Изтегли файл

Свободни работни места в Средно училище "Гео Милев"
за учебната 2018/2019 г.

Изтегли файл

ГРАФИК
за провеждане на събеседване за обявеното свободно работно място
на 14.08.2018 г. за учител по БЕЛ

Изтегли файл


ОБЯВА
свободни работни места за
учебната 2018/2019 година

Учител по БЕЛ - 1
на осн. чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 от КТ
Срок за подаване на документите: 28.08.2018 г.
Събеседване: 29.08.2018 г.

Повече информация ще намерите тук:
Изтегли файл


На вниманието на кандидатите,
подали документи за обявените на 20.06.2018 г. свободни работни места!

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ
Списък

График за провеждане на събеседване за обявените свободни работни места за касиер-счетоводител
04.07.2018 година
График

Събеседването с одобрените по документи кандидати ще се проведе на 02.07.2018 г.и 
03.07.2018 г.  по ред, определен в график.
График


Свободни работни места в СУ "Гео Милев"  

             учебна 2018/2019 г.
свободни работни места