Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Консултации


График за консултации на педагогическите съветници през учебната 2019/2020 година - II срок
Изтегли файл
Изтегли файл

График за консултации и срещи с родители през учебната 2019/2020 година - II срок

Изтегли файл

График за консултации и срещи с родители през учебната 2019/2020 година - I срок


Изтегли файл

График за консултации и срещи с родители през учебната 2018/2019 година - II срок

Изтегли файл


График за консултации и срещи с родители през учебната 2018/2019 година - I  срок

Изтегли файл