Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Класни работи


Учебна 2018/2019 година

График - контролни работи - II срок
Изтегли файл

График - класни работи - II срок
Изтегли файл

График - класни  работи
класни работи

График - контролни работи - I срок
V клас
VI клас
VII клас
VIII-XII клас

Графици за провеждане на изпити - самостоятелна форма на обучение

Изтегли файл

Заповед изпити

Изтегли файл

Заповед изпити

Изтегли файл

График - класни работи

I-ви срок

Примерен график - контролни работи

5 -6 клас  7 клас  8 - 12 клас