Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

История

Средно  училище „Гео Милев” е едно от най-големите училища в град Варна. То е основано през 1980 година. СУ „Гео Милев” се утвърди като училище с традиции в обучението по чужди езици и информационни технологии.

Презентация

ЕТАПИ:

Директори

Йорданка Юнакова
22 1   Директор на училището от 1995 до 2003 година и от 2011 година до 2016 г.
 
Димитър Митев
PICT1350   Директор на училището от 2003 до 2011 година.
 
Мянко Цингов
18 1   Директор на училището от 1983 до 1995 година.
 
Петър Петров
16 1   Първият директор на училището.
От 1980 до 1983 година.

Историята на училището във фотографии

Леда ÐÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂœилева, ÑÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂŽни 1986

Леда Милева, юни 1986 г.
  Автограф на Леда Милева, дъщеря на патрона на училището Гео Милев.
 
14 1 Училищната сграда в строеж - 1982 г.
 
PICT1337 1   Учители строят училището - 1982 г. Втори от дясно - Иван Макшутов, учител по Физическо възпитание
 
17 1   Учители от училището - 20.05.1981 г.
 
PICT1219 1    Актьорът Стойко Пеев с учители от училище "Гео Милев" 25 март 1982 г.
 
19 1   Част от учителския колектив през учебна 1983/1984г .