Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

ФВС - модул

Физическо възпитание и спорт - модул
учебна 2018/2019 година

Втори срок
прогимназиален етап гимназиален етап

Първи срок
начален етап   прогимназиален етап    гимназиален етап