Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Ученическа работилница „Мога и успявам“

17.06.2019  |   Новини
             В ученическа  работилница „Мога и успявам“ в СУ „Гео Милев“  се проведоха първите инициативи  от 3 до 14 юни 2019 г. Заниманията в работилницата са част от дейностите по проект на училището „В разбиране на различието“, финансиран от Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“.
            Една от целите на проекта е през лятната ваканция да бъдат подпомогнати ученици от първи и втори клас, които имат специфични затруднения в усвояването на част от учебния материал. В ученическата работилница, децата имат възможност да покажат и развият свои силни страни и способности – различни сръчности, творчески заложби, въображение, любопитство и интерес към нови дейности и да „пренесат“ своите умения от любими техни занимания в дейности с познавателен учебен характер. Очакванията са учениците да придобият положителна себеоценка и самочувствие, че могат да се справят и в учебната дейност и с по-голяма увереност и мотивация да участват в дейности с познавателен характер по математика и български език.
            Ръководител на проекта „В разбиране на различието“ е  директорът на училището -Албена Павлова.  „Помощници“ на учениците в работилницата „Мога и успявам“  бяха класните ръководители на първи клас –   Стефка Генчева,   Анета Костова и   Капка Николова – педагогически съветник в училището.
             Малките участници в проекта с изненада и любопитство откриваха как проектирането с дървени конструктори, изработването на математическо зарче, рисуването и съчиняването на истории, изследователските „пътувания“ по голяма географска карта и др. обогатяват знанията и уменията им, както по математика и български език. Те им дават възможност да преживеят значимостта на това да знаеш, да можеш, да успяваш. Работата в малки групи в ученическата работилничка даваше възможност на учениците да се чувстват спокойни, подкрепяни и  да работят с желание. Те очакваха с интерес необичайните начини да преодоляват своите обучителни затруднения.
            Дейностите с малките ученици в ученическата работилница „Мога и успявам“ ще продължат в началото на м.септември 2019 г.
            В рамките на проекта „В разбиране на различието“ предстоят: обучения на педагогически специалисти от СУ „Гео Милев“, насочени към разбиране, приемане и формиране на нагласа за търсене на индивидуално-специфичния подход за работа с ученик със специални потребности; тренинги с ученици и родители за формиране на отношение на приемане и толерантност към учениците със специфични затруднения в обучителния процес; закупуване на нагледни и дидактически материали; съставяне и отпечатване на помагало.