Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Образователно сътрудничество

26.03.2020  |   Новини
       Договор за сътрудничество  сключи директора на СУ „Гео Милев“ Албена Павлова с президента  на  Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и ректора на Технически университет- Варна. Документите, които се подготвят от месец, имат за цел да установят сътрудничество  основано на общия интерес за съвместна работа в областта на образованието. Ще се доразвие и разшири  практиката на обмен на учебни програми в области от взаимен интерес. Предвижда се организиране на съвместни семинари и обучения, както и обмяна на публикации и други учебни материали.
      Учениците ще бъдат включени в подходящи за тях образователни форми организирани от висшите учебни заведения.Това е възможност да опознаят различна образователна среда и  се възползват от образователните ресурси, с които разполагат ВУЗ- овете. От своя страна студентите могат да участват в обучителния процес в училище като се включват в семинари, лекции, срещи с учениците.
      Динамиката на съвременното развитие изисква търсене и прилагане на гъвкави подходи и методи, ориентирани към практиката, развиване на  знания и умения за успешно социално приобщаване на младите хора и конкурентност на пазара на труда.
      Учебните заведения ще си съдействат  за изграждане  на връзки и сътрудничество с бизнеса, за да ориентират образователните си програми към необходимата квалификация на   младите хора, за  да намерят те своята бъдеща реализация.
      Към договорите ще бъде приложена програма с конкретни инициативи, участници и време на реализация.