Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Среща в Окръжен съд-Варна

23.01.2020  |   Новини
         Ученици от X и XI клас  от СУ „Гео Милев“ и техните класни ръководители Ж. Трифонова, М. Петрова и Ем.Терзиева посетиха Окръжен съд-Варна.  
         Събитието  е част от  образователния проект „Съдебната власт отблизо“, реализиран от съда   с подкрепата на Регионално  управление на образованието - Варна. Целта на проекта е    развиване  на правната   култура на младите хора, задълбочаване на знанията им за функциите и правомощията на съдебната власт, запознаването им  с различни правни теми.
        Учениците  и учителите  имаха възможност да разговарят повече от час лично с председателя на Окръжен съд–Варна, съдия Марин Маринов. В срещата участва и Диана Иванова -връзки с обществеността на съда. Учениците дискутираха по теми, свързани с наказателната отговорност, която се носи, включително и от непълнолетни лица, при притежание, употреба и разпространение на наркотици, при шофиране след употреба на алкохол, при кражба на чуждо имущество. По желание на учениците допълнително бяха разисквани значими социални теми като проявите на агресия, домашното насилие, трафика на хора и др.
         Особена емоционалност на срещата придаде установения по време на разговора  факт, че   съдия Марин Маринов  и  Диана Иванова са бивши възпитаници на училище „Гео Милев“.
         Участниците в инициативата изказаха на своите домакини   благодарност и удовлетвореност от ползотворната среща.