Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Проект "На една Земя, под едно небе"

16.05.2017  |   Проекти
                                 

  Проект  „На една Земя, под едно небе”

спечелен в конкурса на МОСВ и ПУДООС
„Обичам природата и аз участвам” в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда” – 2017 г.
     

      Целта на кампанията „За чиста околна среда 2017 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора. Това става посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер, пряко включени и необходими за обучението във всяко от заведенията или организациите, заявители на проектите.
      Идеята на училищния проект е изграждане на Зелена класна стая от палети, като това ще се осъществи заедно с родителската общност. Приобщаването на родителите чрез доброволчество в изпълнението на заложените дейности по проекта не само, че ще помогне за подобряване на средата в която учат техните деца, но и ще допринесе за подобряване на уменията за общуване и  комуникация между учители и родители. За всички тях е ясно, че контактът с природата е необходима основа за екологичното образование, което подпомага  духовното развитие на ученика. Наблюдавайки промените в природата, младите хора не само я опознават, но и се стимулира тяхната любознателност и желание за откривателство. Възпитават се желание и навици за опазване на околната среда.
      Въздействието от придобиване на опит сред природата се разгръща и удвоява именно когато тя се превърне в място за учене и се използва рационално от учителя. Чрез допир с природните обекти може да се открият много пътища за обогатяване на учениковите знания и умения и така те ще се научат да уважават, разбират и опазват това, което ги заобикаля.
      В зелената класна стая ще могат да се провеждат часове по Биология и ЗО – 7-10 клас, Химия и опазване на околната среда  - 7-10 клас, Човекът  и природата – 3-6 клас и др. Също така тя ще е удобно място за практически упражнения, изработване на предмети от природни материали, реализиране на мини проекти, свързани с изучаване и опазване на флората в и около района на училището, екосъстезания, еко кампании и други форуми. Зелената класна стая ще бъде оборудвана с информационни табели, необходима литература, електронни материали. Ще се инсталира и ученическа климатична станция. Около новата учебна среда ще се изгради „Зелен коридор” от различни растителни видове.
      Създаването на учебно пространство на открито сред природата ще разнообрази жизнената среда в училище, ще допринесе за развитие на творческото мислене, както и ще формира здравна и екологична култура, която е част от модела на поведение на младите хора.

Информация за реализирането на проекта и много снимки ще намерите тук:

Изтегли файл