Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Обмен на иновативни практики

08.10.2019  |   Новини
        Учители от 2 Средно училище „Акад.Емилиян Станев“ – София  са на тридневна работна визита  в Средно училище „Гео Милев“   по национална програма „Иновации в действие“. Целта на програмата е иновативните училища в България  да имат възможност за пряк обмен и популяризиране на своите практики, нововъведения и продукти. Училището – домакин    представя  своята иновация -   използване на методите на театралната педагогика в обучението по чужди езици. За гостите са организирани  майсторски клас и учебна работилница по темата.  Те ще наблюдават  различни уроци и  ще присъстват в учебни часове, свързани с иновацията.
        Обменът е двустранен и учители  от СУ „Гео Милев“  ще участват в тридневна работна среща в София в края на октомври. Софийското училище е иновативно с мениджърския си  модел на управление, часовете по рефлексия в края на всеки учебен ден и използването на електронни ресурси. Като краен продукт на обмена  учителите ще изготвят подпомагащи обучението на учениците продукти, които ще бъдат общодостъпни.
        Крайната цел на националната програма „Иновации в действие“  е да се създаде мрежа на иновациите в образованието.