Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Книжка на СУ „Гео Милев“

16.10.2020  |   Новини
         Книжката „Ролята на възрастните за формиране на самостоятелност у децата“ на Средно училище „Гео Милев – Варна е подготвена в изпълнение на проект „В разбиране на различието. Заедно да прочетем и сътворим“, финансиран от Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“ през 2020 г.
          Изданието е насочено както към родителите на най-малките ученици в първи и във втори клас, така и към учители начален етап, специалисти от различни сфери и към всички възрастни с отношение, грижа и отговорност към развитието, възпитанието и обучението на децата.
          Помагалото съдържа практически ориентири, насоки и идеи за възрастните как биха могли да съдействат за развиване на уменията за самостоятелно справяне на децата. То е покана за среща, за взаимност и сътрудничество между училището и семейството, с фокус – споделената отговорност във възпитанието и обучението на социално адаптивни деца, готови да проявяват гъвкавост и изобретателност в намирането на решения в конкретни ситуации, разчитайки на познаването на своите умения и способности.