Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Клуб „Мултимедиен свят“

09.07.2020  |   Новини
    Учениците от клуб „Мултимедиен свят“ по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  се научиха да изготвят самостоятелни авторски презентации и кратки филми по зададена тема. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
    Участниците в клуба са ученици от четвърти клас.Те работиха по следните теми:
-„Седемте чудеса на света“
-„Слънчевата система – ние, Земята и другите планети“
-„Реки и езера в Африка“
-„Да рекламираме България“
    Клубът е с ръководител Галина Проданова - старши учител по Информационни технологии.
   Дейностите по проекта се проведоха от 16.06. до 03.07.2020г., като на всички ученици ще бъде издаден сертификат за участие.

 
Всички презентации и филмчета, може да разгледате на следният линк:

https://drive.google.com/drive/folders/1yXct_brF5Gv5rFKOpBOn4dUtRar_djsU?usp=sharing