Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

4CFull

08.10.2018  |   Проекти

Forceful History and language -applying competence- based methodology”

Силна история и език – прилагане на методи изграждащи умения /компетенции/

Програма „Еразъм +”

Училищно образование  (КД 2)
Партньорства за училищен обмен (КА 229)
Проект №2018-1-BG01-KA229-047945

 2018- 2020

Координатор:    Средно училище „Гео Милев”-България                       
Партньори:         Istituto Comprensivo “Largo Volumnia” -  Италия           
                             Colegio Sagrado Corazon Agustinos Recoletos - Испания
                             Széchenyi István Primary School  -Унгария     


Продължителност: 24 месеца
1 септември 2018 г. - 31 август 2020 г.

С П И С Ъ К
на учениците
класирани за участие в проект
"Forceful History and language -applying competence- based methodology”
Програма „Еразъм +”
Проект №2018-1-BG01-KA229-047945
Участници в проекта:18 ученици

СПИСЪК

             Завърши първият образователен обмен. В него  участваха по шест ученици от България, Испания и Унгария, а техни домакини бяха 18 ученици от Istituto Comprensivo “Largo Volumnia” - Рим, Италия. В продължение на седмица /12.11.- 18.11.2018 г./ учениците посещаваха сгради, обекти и места свързани с римската история. Всекидневно те изпълняваха различни задачи по определена тема.
             Основната идея е да се наблюдават, търсят и анализират общите римски корени на нашата история като основа на съвременната европейска култура. Учениците имат задача да се запознаят и изследват обектите на културното наследство от римската епоха във всяка страна.През двегодишния период на проекта учениците ще работят в eTwinning и ще обменят резултатите от своите изследвания там.
            Участници в първата мобилност:
1. Борис Панайотов Панайотов – VI „д” клас
2. Кристиана Димитрова Славова – VI „д” клас
3. Стефани Тодорова Иванова – VI „д” клас
4. Михаил Емилов Димитров – V „в” клас
5. Михаил Владимиров Мазурик– VI „в” клас
6. Ралица Радославова Горанова– VI „б” клас

Снимки от обмена в Италия вижте тук:
http://www.geomilev.info/gallery/forceful