Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Бъдещи учители на стаж в училището

29.11.2019  |   Новини
          Трима стажант-учители от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" провеждат от 10.10.2019 г. практическа педагогическа подготовка в  СУ "Гео Милев".
           Бъдещите преподаватели по предмета история и цивилизации се обучават от професионалните наставници Татяна Маринова и Живка Трифонова - дългогодишни учители в училището  с най-високата - първа професионално-квалификационна степен. Ежеседмично те провеждат пред стажантите различни по вид открити уроци по история. В учебните часове се демонстрират разнообразни средства, методи и техники, които стажантите следва да приложат в своята практика. Техните наставници поставят акцента основно на интерактивните уроци и използват  ресурсите на съвременни информационнни и комуникационни технологии. В уроците се включва интернет базирано обучение, осъществявано през методическия сайт на Живка Трифонова, наречен "Трудната" история".
            След едномесечна подготовка стажант-учителите на свой ред провеждат поредица от реални учебни часове по история в   9, 10, 11 и 12 клас. Уроците на бъдещите учители се наблюдават както от учителите-професионални наставници, така и от проф.д.и.н. Веселин Великов от Шуменския университет. Предстои провеждането на практически изпит на стажант-учителите пред комисия, в състава на която ще участват преподаватели от Шуменския университет и учителите-наставници от училището.