Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

ACTIVE

17.09.2020  |   Проекти
                                     ACTIVE
 Active, Critical Thinking, Integrated, Volunteering, Engaged

Програма „Еразъм +”
Училищно образование  (КД 2)
Партньорства за училищен обмен (КА 229)
Проект №2020-1-BG01-KA229-078986

Координатор: Средно училище „Гео Милев“ - България     
Партньори:   Hochwaldgymnasium - HWG - Германия

Instituto  Educacion Secundaria La  Soledad- Испания

II Liceum Ogolnoksztalcace im. Romualda Traugutta - Полша
http://2lo.traugutt.net/strony/112

Liceo "G. Cesare - M. Valgimigli" - Италия
http://www.liceocesarevalgimigli.edu.it/index.php/progetti-e-attivita/erasmus-ka-02/erasmus-a-c-t-i-v-e


Продължителност: 20 месеца
1 септември 2020 г. - 30 април  2022 г.

Основни цели на проекта:
- Учениците да развият ключови умения като критично мислене, креативност и умения за самостоятелно учене
- Да използват интернет и дигиталните технологии безопасно, интелигентно и с образователна цел
- Да придобият граждански компетенции и способност да участват пълноценно в гражданския и социален живот

Основните участници в проекта са ученици на възраст между 14 и 16 години.

Дейностите са организирани в пет модула:
- Колко сме грамотни /медийно и дигитално/
- Аз и мрежата
- Медиите - какво ни казват
- Човешки права- задължения и отговорности
- Ние можем да променяме/ активно гражданство/

         Учениците ще работят по темите по места и по време на мобилностите.Те ще надграждат и развиват умения,които са им необходими за реализация в съвременния свят,като паралелно имат възможност за активна роля в общността и личностна реализация.
         По време на дейностите акцента  ще е върху проектно-базираното обучение като се използват методи и подходи като CLIL,STEAM, образователни и ролеви игри,интердисциплинарно обучение,ИКТ подходи съвместно обучение и работа в международен екип, анализ и оценка, творчески работилници, дискусии, решаване на проблеми и др.
          В дългосрочен план учениците ще подобрят функционалната си грамотност, дигиталните, чуждоезикови и комуникативни умения. Те  ще разширят знания си за основните човешки права и свързаните с тях задължения.Ще повишат знанията си за общите ценности и функционирането на обществото. Ще усвоят нови начини на учене и разширят опита си в области, необходими за продължаване на образованието.

           С  П  И  С  Ъ  К
 на учениците класирани  за участие в проект
                ACTIVE

СПИСЪК